Východočeské muzeum v Pardubicích zahájí v pátek v 10 hodin knižní veletrh odborné literatury „Zámek plný knih". Veletrh se uskuteční v rytířských sálech pardubického zámku, vstup je volný.

„Hlavním cílem této akce je propagace publikační činnosti kulturních institucí, jako jsou muzea, galerie, památkové a archeologické ústavy, archivy a další. Návštěvníci mají díky tomu jedinečnou příležitost prohlédnout si a koupit tituly, které na pultech knihkupců obvykle nenajdou. Většinou jde o úzce specializované knihy s nízkými náklady, především s uměleckou, historickou, archeologickou a vlastivědnou tematikou," řekla Renáta Tetřevová z Východočeského muzea.

Pět let a popularita stále roste

Veletrh existuje pět let. Za dobu svého trvání si získává stále větší popularitu jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky.

Oproti 14 vystavovatelům z I. ročníku se letos přihlásilo 23 zástupců, mezi nimiž nechybí Národní technické muzeum, Národní památkový ústav, Památník národního písemnictví, Univerzita Pardubice, Státní oblastní archiv v Zámrsku a další zástupci muzeí a galerií z celé republiky.

Svoji produkci nabídnou i zástupci malých východočeských nakladatelství, která se specializují na regionální literaturu. Většina vystavovatelů bude prodávat publikace za snížené ceny, zvláštní slevy se chystají pro studenty.
Součástí veletrhu je i bohatý doprovodný program, který nabízí návštěvníkům nevšední zážitky a seznamuje je s literárními novinkami.

Těšit se můžete na křest nového katalogu, který vznikl jako průvodce připravované archeologické expozice ve Východočeském muzeu nebo prezentaci knihy Martina Ťopka Sklonek osudu Růženy Batrachové.
Na knižním veletrhu budou oceněni i mladí středoškoláci, kteří se zúčastní soutěže k roku Jana Pernera.

„Závěr knižního veletrhu patří již tradičně významné literární osobnosti. Od 16 hodin proběhne v rytířských sálech autogramiáda Michala Viewegha. Od 18 hodin bude následovat beseda. Kvůli kapacitě je ale třeba se dopředu registrovat," dodala Renáta Tetřevová.

10 hodin – slavnostní zahájení za účasti Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR.
12 hodin – křest katalogu archeologické expozice Východočeského muzea v Pardubicích „Proti proudu času".
13 hodin – vyhlášení středoškolské dějepisné soutěže k roku Jana Pernera, kterou vyhlásilo Východočeské muzeum pro studenty gymnázií a středních škol Pardubického kraje.
14 hodin – prezentace knihy Martina Ťopka „Sklonek osudu Růženy Batrachové".
16 hodin – autogramiáda Michala Viewegha ve Vojtěchově sále.
18 hodin – beseda s Michalem Vieweghem a autorské čtení. Beseda se uskuteční v přednáškovém sále, vstupné 70 Kč. Nutná registrace na tetrevova@vcm.cz