Ač se jedná již o třetí ročník, hostí Holice tuto akci poprvé. V předchozích letech se totiž konala v nedalekých Velinách.

Prostory tamního obecního úřadu však již nedostačovaly. Proto pořádající Společnost přátel železničního modelářství a železnice Holice po dvou úspěšných ročnících Veliny opustila a výstavu přesídlila do Holic.

Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky modelových kolejišť a modulů všech typů včetně zahradní železnice, výstava historických drážních exponátů a dokumentů k historii místní dráhy, a jako bonus ukázka modelů bojové techniky od druhé světové války po současnost.

Nechybí ani promítání dokumentárních filmů o železnici či možnost si vyzkoušet jízdu v digitálním provozu. Ty nejmenší návštěvníky povozí před kulturním domem Síčova parní železnice a přilehlé parkoviště pak zítra zaplní automobily a motocykly Veterán klubu Pardubice.

Pravidelnou součástí výstavy je i Celostátní fotografická soutěž na téma Železnice ve fotografii, jíž se letos zúčastnilo šestadvacet autorů.

Vítězem se stal Martin Třískala z Olomouce, na dalších stupních se umístili Lukáš Adámek z Přelouče a Jan Kužílek z Chocně.

Všechny fotografie jsou vystaveny ve vitrínách kulturního domu. Výstava je přístupná do neděle 29. dubna, a sice od 8 do 16 hodin.