Výběrové řízení vypsané v roce 2019 Pardubickým krajem, zrušil letos na jaře Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Smlouvy s novými dopravci měly být podepsány už loni v říjnu. Dva účastníci tendru, Arriva Morava a Toms Transport, se však proti výsledku veřejné soutěže odvolali. A antimonopolní úřad jim dal za pravdu.

Podle předsedy Petra Rafaje se kraj tím, že při zadání veřejné zakázky, požadoval předložení bankovní záruky vydané výhradně bankou se sídlem v České republice, dopustil diskriminace.

Bezdůvodná překážka

„Zájem zadavatele, aby se záruka řídila českým právem, je legitimní, neodůvodňuje však omezení ve vztahu k bankám,“ poznamenal Rafaj. Krajská samospráva rovněž požadovala, by část spojů zajišťovaly autobusy s maximální délkou devět metrů. Současně však kraj připustil náhradu autobusy většími, ovšem až od 10,5 metru. Podle úřadu tím vyloučil použití autobusu o délce více než devět a méně než 10,5 metru.

„Zadavatel tím vytvořil bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže. Neshledal jsem žádný relevantní a objektivní důvod pro vyloučení nasazení přechodového typu autobusů na dotčených spojích,“ dodal Rafaj.

Smlouvy se stávajícími dopravci vypršely na konci června. Kraj tak musel narychlo hledat náhradní řešení. „Smlouvy byly uzavřeny na základě jednacího řízení bez uveřejnění od 1. července do doby uzavření nových smluv dle řádného výběrového řízení. Nejdéle však na období tří let,“ vysvětlil náměstek hejtmana Michal Kortyš. Příprava nového výběrového řízení už běží. „Naší snahou bude předložit Radě Pardubického kraje návrhy k zahájení nového zadávacího řízení na srpnovém jednání,“ upřesnil radní pro dopravu. "Výsledek by mohl být znám v prosinci tohoto roku," doplnil radního mluvčí kraje Dominik Barták.

Přechodné řešení, kdy byly se stávajícími dopravci uzavřeny nové smlouvy, se však může ještě zkomplikovat. Postup kraje napadl jeden z účastníků zrušeného výběrového řízení AP Tour. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal ve věci zadávacího řízení prvostupňové rozhodnutí, jímž zamítl návrh dodavatele v části směřující proti výši nabídkové ceny vybraného dodavatele,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Důvody pro uložení nápravného opatření nebyly shledány

Úřad podle něj neshledal důvody pro uložení nápravného opatření. „V další části bylo řízení zastaveno, neboť návrhu nepředcházelo podání námitek. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad,“ upozornil mluvčí.

Pokud by se AP Tour rozkladem podařilo rozhodnutí antimonopolního úřadu zvrátit, mohl by mít Pardubický kraj závažný problém. Smlouvy s dočasnými dopravci by zřejmě přestaly platit. Jasno bude až kolem 20. srpna. „Lhůta pro podání rozkladu je 15 dnů od doručení rozhodnutí,“ dodává Martin Švanda.

Tendr na nové autobusové dopravce, který kraj rozdělil do osmi oblastí, vyhrály společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a Arriva Východní Čechy. První měla zajišťovat dopravní obslužnost v šesti a druhá ve dvou z osmi oblastí kraje. Výsledek výběrového řízení následně napadly společnosti Arriva Morava a Toms Transport Services.