Na projektu bude kraj spolupracovat s polským městem Hlušice (Głuszyca). Česká strana má do roku 2025 za cíl rekonstrukci vstupního objektu Tvrze Bouda a modernizaci expozic. Památka je jednou z pouhých pěti dokončených tvrzí a jedinou ve své původní podobě, která je přístupná veřejnosti.

„Nejenom tvrz Bouda, ale celá linie opevnění na Králicku patří mezi unikátní památky s velkým turistickým potenciálem, který chceme rozvíjet. Osobně mám k Boudě dlouhodobě osobní vztah a jsem rád, že se nám ji od převzetí krajem daří postupně vracet do podoby, jakou si zaslouží," uvedl hejtman Martin Netolický.

Obnova tvrze začala elektrifikací objektu v roce 2016, následovalo vybudování provozní budovy a přemístění provozního zázemí ze samotného objektu.

"Dalším krokem bylo před dvěma lety dokončení rekonstrukce vstupního objektu, čímž byla tvrzi vrácena její původní podoba z roku 1938. Následovalo pořízení modelu dělostřelecké výsuvné otočné věže a nyní probíhá výroba nového zábradlí v podzemních prostorách pro zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,“ dodal Netolický.

Letošní turistickou sezonu na tvrzi Bouda zpestřil nový exponát. Jedná se o unikátní model dělostřelecké výsuvné otočné věže. Je to zbraň, která měla být nejdůležitější součástí tvrze. Na její instalaci však před druhou světovou válkou nedošlo. Symbolicky se tak do tvrze dostal alespoň model vážící 1,2 tuny.

Celkové náklady na českou část projektu jsou zhruba 20 milionů korun, takže dotace ve výši 16 milionů korun pokryje většinu.

"Plánujeme obnovu omítek, oplechování stěn a stropů, betonových podlah, opravy příček, osazení původních plechových dveří, obnovu kolejiště, výrobu repliky střílny a další práce. Doplněny budou repliky původního nábytku osádky objektu a instalace dobových figurín. Pro figurínu vojáka bránícího vchod necháme vyrobit repliku kulometné pistole. Pro návštěvníky bude připraven elektronický průvodce ve více jazykových mutacích a krátká videoprezentace se záběry původní obsluhy vnitřního zařízení,“ přiblížil projekt hejtman.

Český unikát na Boudě. Model dělostřelecké výsuvné otočné věže má přes tunu

Poláci mají vylepšit turistickou infrastrukturu Podzemního města Osówka se sítí chodeb a objektů, které v Sovích horách postavili Němci v letech 1943-1945. Cílem je do obou lokalit dostat turisty a spolupracovat na dalším rozvoji. Historie opevnění a vojenské techniky jen do areálu tvrze Bouda ročně přiláká kolem 35 tisíc lidí. Na polské straně se jedná až o 80 tisíc turistů, z nichž je zhruba třetina z České republiky.

Český unikát na Boudě. Model dělostřelecké výsuvné otočné věže má přes tunu:

„Je velká poptávka po tomto druhu turistiky. Pod jednou značkou, s propojeným systémem vstupenek a akcí je to velká příležitost. Chceme návštěvníkům ukázat silné příběhy spjaté s lokalitami, netradiční prostory a představit výstavy a informace související s historií druhé světové války i našich národů. Posílení cestovního ruchu v oblasti Králicka a spolupráce s polskou stranou by také mohly výrazně oživit místní ekonomiku a přinést další možnosti rozvoje tohoto území,“ uzavřel Netolický.

Letošní turistickou sezonu na tvrzi Bouda zpestřil nový exponát. Jedná se o unikátní model dělostřelecké výsuvné otočné věže. Je to zbraň, která měla být nejdůležitější součástí tvrze. Na její instalaci však před druhou světovou válkou nedošlo. Symbolicky se tak do tvrze dostal alespoň model vážící 1,2 tuny.

Modelem, který je unikátní nejen v České republice, ale i v Evropě, však práce pro bunkrology na Boudě nekončí. „Momentálně je pro nás nejcennější archiv Škodových závodů. Objevily se všechny plány, na kterých Škoda pracovala. Doufám, že se najdou i plány k houfnici do dělostřeleckých srubů a někdy do budoucna se podaří na Boudu umístit další exponát,“ sdělil ředitel Společnosti přátel čs. opevnění Libor Tisovský.