Rostoucí cena a neustále se měnící harmonogram však nejsou jedinými problémy, které půl miliardový projekt zatěžují. Proti stavbě centrálního příjmu dlouhodobě protestují obyvatelé rodinných domků v ulici, která s Orlickoústeckou nemocnicí bezprostředně sousedí.

„Stavební povolení bylo vydáno téměř osm měsíců dopředu, než bylo rozhodnuto, že kraj nevezme v úvahu jedinou naši připomínku,“ upozorňují nespokojení obyvatelé. Jelikož v územním řízení ani v následném odvolání se svými námitkami neuspěli, obrátili se na pardubický Krajský soud. A ten jim dal na sklonku loňského roku za pravdu.

Paradoxní situace

Konstatoval, že Krajský úřad, který o odvolání proti rozhodnutí orlickoústeckého Stavebního úřadu rozhodoval, se s jejich námitkami dostatečně nevyrovnal a rozhodnutí zrušil. Současně však připomenul, že stavební povolení, které bylo vydáno na základě územního řízení ještě před zrušením rozhodnutí Krajského úřadu, zůstává v platnosti.

Ke zklidnění, natož vyřešení rozepří mezi obyvateli rodinných domků a Pardubickým krajem, rozhodnutí soudu nijak nepřispělo. Právě naopak. Spor se ještě více vyhrotil. Hejtman Martin Netolický trvá na tom, že stavba ohrožena není. „Krajský soud nepřezkoumával stavební povolení, proti kterému odvolání ani žaloba podány nebyly, což je stěžejní. Máme pravomocné stavební povolení, na základě kterého jsme oprávněni realizovat stavbu,“ vysvětluje.

Obyvatelé vilek platnost stavebního povolení nepopírají, postoj hejtmana však považují za nelogický a zavádějící. „Jak může stavba pokračovat bez ukončeného řízení o územním rozhodnutí. To, že není potřeba platné územní rozhodnutí ke stavbě je pro nás i právníky velké překvapení a zklamání, které jsme zjistili až u soudu,“ přiznávají.

Spor o stěnu

Neprotestují proti vybudování nového centrálního příjmu, chtějí jen, aby je Pardubický kraj respektoval jako účastníky řízení. A požadují, aby investor do stavby zakomponoval stěnu, která opticky a zvukově oddělí příjem raněných pacientů od obyvatel ulice.

„Krajský soud jednoznačně rozhodl, že dělící stěna mezi stávající zástavbou a urgentním příjmem je nejen nutná k ochraně zdraví obyvatel ulice, ale také k ochraně zdraví a psychické újmy raněných pacientů, kteří budou ušetřeni pohledů kolemjdoucích a obyvatel rodinných domů,“ zdůrazňují.

Pardubický kraj ale na jejich požadavek příliš slyšet nechce. „ Pardubický kraj bude pokračovat v přípravách na zahájení druhé etapy přesně podle vydaného stavebního povolení. Po dokončení stavby bude spuštěn zkušební provoz a na základě jeho výsledků není vyloučeno hledání řešení tak, aby byly případné problémy provozu odstraněny,“ uvedl na dotaz Deníku hejtman Martin Netolický.

Obyvatelé dosud klidné tiché ulice sousedící s nemocnicí se nevzdávají. Zatím chtějí vyčkat, jak se k rozhodnutí postaví Krajský úřad. V krajním případě jsou, s odkazem na soudem uznané námitky, připraveni bránit se opět soudně. „Pevně věřím ve zdravý rozum a zamyšlení se nad snesitelným řešením stavby urgentního příjmu, tak potřebného pro všechny obyvatele kraje,“ říká Michal Pech.

Zdá se, že problémy stavby nového centrálního příjmu jen tak neodplynou. Ani to, že by se vyřešily do podzimních krajských voleb, není příliš pravděpodobné. Může se tak stát, že Černý Petr pokračujících soudních sporů s obyvateli rodinných domků, zatlačených postojem kraje do kouta, dopadne na nové vedení vzešlé z krajských voleb.

Černý Petr?

Podle lídrů stran a hnutí, která mají reálnou šanci ve volbách uspět, by mělo vedení kraje volit spíše smírnou cestu a s obyvateli ulice se dohodnout. „Jsem hluboce přesvědčen o tom, že investor má vždy vyvinout maximální úsilí, aby se s lidmi dohodl. Pardubický kraj by měl sám znovu aktivně dotčené obyvatele oslovit a zkusit najít shodu,“ říká krajský volební lídr hnutí ANO a kandidát na hejtmana Martin Kolovratník.

Veřejná správa má mít podle pardubického poslance dohodu a soulad s občany za absolutní prioritu. „Pokud k dohodě nedojde, zaděláváme si na problémy. Spory s nespokojenými občany bude stejně řešit budoucí krajská samospráva, která je zdědí po té současné,“ varuje.

Dohoda na prvním místě

Podle lídra Koalice pro Pardubický kraj a současného náměstka hejtmana Romana Línka bude po dokončení stavby probíhat zkušební provoz, který ověří, zda jsou předpoklady projektanta správné a lze uvést stavbu do trvalého užívání. „Pokud by bylo zjištěno, že nějaký předpoklad naplněn nebude, je povinností stavebníka přijmout příslušná opatření. Jak bude stavba růst, bude přímo na místě možné posoudit, zda by nebylo vhodné nebo dokonce nutné, hledat řešení vzájemné existence stávající zástavby a nově budovanou stavbou,“ říká.

Jednička krajské kandidátky STAN Michaela Matoušková před před nečinností samosprávy varuje. „Myslím si, že by kraj měl přijmout námitky obyvatel. Většina bodů je řešitelná i za cenu zvýšených nákladů, ale kraj musí jednat tak, aby sám nenarušoval vzájemné soužití občanů. Vybudování protihlukové stěny je řešitelné a občanům to výrazně zlepší žití v blízkosti nového provozu,“ sdělila.

Souhlasí rovněž s tím, že dalším postupem bude zatíženo nové vedení kraje. „Mělo by být i v zájmu končícího vedení hledat řešení, které povede k odstranění napadených a soudem uznaných bodů,“ dodává.

Rovněž podle volebního lídra KSČM Jana Foldyny by se měl kraj s obyvateli ulice dohodnout. „Měl by s nimi jednat a pokusit se domluvit na oboustranně přijatelném řešení. Skutečné dopady na obyvatele v okolí nemocnice, hluk, prašnost, světelné a zvukové narušení soukromí, jde reálně zjistit až v průběhu zkušebního provozu,“ souhlasí Foldyna.

Domluvu upřednostňuje také lídr Pirátů Daniel Lebduška. „Dokonce si myslím, že kraj by měl být proaktivní, obezřetný a hlavně vnímavý k námitkám místních. To předpokládá, že nebude jednat z pozice síly a bude vždy hledat smírné řešení, které předejde případným soudním sporům,“ nabádá.

A vstřícné jednání směrem k obyvatelům ulice by volil i pardubický poslanec za SPD Jiří Kohoutek. „Neznám detaily žaloby, ale samozřejmě kraj zcela evidentně podcenil komunikaci s občany. Umím si představit řešení, ve kterém by kraj občanům jejich problémy se stavbou nějakou formou kompenzoval,“ navrhuje.

Krajský lídr ODS, senátor a současný náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš na dotazy Deníku do uzávěrky nereagoval.