Léto v plném proudu a dovolené taky. Pokud si ale z exotického výletu hodláte přivézt i něco víc než zážitky, fotky a problémy se zažíváním, zvažte co ano a co ne. Ne každý přivezený suvenýr totiž potěší – některé z nich by se vám dokonce nemusely vyplatit. Jak je to například s alkoholem a cigaretami? A jak s finanční hotovostí? A co se ještě smí, a za co už se musí platit?

Ukázněný region

Pardubický kraj patří mezi ty regiony, kde jsou turisté ukázněnější. Nejčastější problémy tu bývají se suvenýry pocházejícími z oblasti rostlin a živočichů. Obchodování s nimi upravuje mezinárodní dohoda CITES. A seznam toho, co je povoleno z ciziny odvézt (a také co sem přivézt), je pořádně obsáhlý.

Co ano, co ne?

Vývozní a dovozní předpisy se liší• ŘECKO – Bez povolení je zakázáno dovážet a vyvážet starožitnosti a umělecké předměty. Zcela zakázáno je vozit do Řecka pokojové rostliny. V kanystru se také nesmí převážet více než 10 litrů pohonných hmot.
• CHORVATSKO – Pro dovoz potravin jsou množstevní limity. Dovážené předměty, které celník nevyhodnotí jako věci osobní potřeby, mají bezcelní limit 300 HRK. Pokud jej překročíte, vyměří vám clo a 25 % DPH. Přísně kontrolován je dovoz léků. Z Chorvatska je zakázáno vyvážet mušle, korály i střepy.
• ITÁLIE – Finanční policie kontroluje doklady o zaplacení zakoupeného zboží. Bez stvrzenky může udělit vysokou pokutu. Dovoz benzinu v kanystru je v Itálii zcela zakázán.
• BULHARSKO – Pokud s sebou do vezete cenné předměty (šperky, elektronika), je třeba je deklarovat. Věci osobní potřeby lze vyvážet a přivážet bez cla.
• TURECKO – Bezcelní limit dovezeného zboží činí € 430, pro některé zboží platí i množstevní omezení (např. 5 kusů parfémů). Při překročení hranice vám bude celníky vyměřeno clo, případně DPH a spotřební daň. Pokud zboží podléhající proclení nepřihlásíte, hrozí vám i přestupkové řízení a patřičná pokuta.
• EGYPT – Dovážet nelze ani potraviny, ani alkohol. Vyvážet se nesmí zlato v nezpracované podobě, stejně jako památky a jejich pozůstatky, ale samozřejmě ani přírodniny. Pokuty za porušení těchto nařízení se pohybují v řádu stovek dolarů.

„Určitě každý například ví, že do této zakázané skupiny patří sloní kly, nosorožčí rohy. Objevují se tam ale i želvy, kůže z vlka. Kolegové řešili chráněné motýly, brouky, želvičky v krabičce od cigaret a tak dále," říká mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj Václav Kánský.

Ten také pro čtenáře Deníku vysvětlil, jak nenarazit při návratu z dovolené právě na problémy na celnici.

„Jsou určité druhy výrobků, které je možno přivézt do nějakého množství, oblíbené jsou například lastury zévovitých živočichů, kde jsou přípustné tři kusy na osobu, což ale běžný člověk neví," říká Václav Kánský, mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj.

„Zakázané jsou i dešťové hole – hudební nástroje vyráběné z jistého druhu kaktusu, které jsou v některých zemích běžně prodávány. Obecně se dá říci, že veškerý takovýto materiál je chráněn mezinárodní úmluvou CITES a je toho nepřeberné množství. Doporučujeme proto to nejednodušší opatření – netrhat v zahraniční nic ve volné přírodě, nesbírat živočichy a ani je nekupovat od trhovců. Že by mohl být z takového suvenýru problém, totiž zjistíte až na zpáteční cestě," radí Václav Kánský.

Jeden případ

V Pardubicích celníci takový případ odhalili za poslední dva roky jen jediný. Šlo o kousek korálu pocházející z mořského útesu.

Specifikum Pardubic je ale mezinárodní letiště. Jeho hlavní destinací je především Rusko. I tam se najdou komodity, které by mohly při dovozu způsobit problém.

Ruská omezení

„V našem případě připadá v úvahu kaviár. To je komodita rovněž chráněná úmluvou CITES, která povoluje přivézt si 125 gramů na osobu pod podmínkou, že jde o řádně označené nádoby. Pokud by šlo o množství, které by výrazně přesahovalo osobní spotřebu, rázem jsme v jiné kategorii a mohlo by jít i o trestný čin," upozorňuje Václav Kánský.

Ve vztahu k Rusku jsou omezení vzhledem k politickým okolnostem nastaveny spíše pro obchodní cesty. Běžným turistům z nich problémy nehrozí.

Omezení ale fungují i obráceně – i vývoz má svá pravidla. Na pardubickém letišti už takto jeden ruský turista musel nechat zakoupené věci.

„Šlo o pušku terčovnici a kord zakoupené v Praze a pocházející z devatenáctého století. Turista se neinformoval o podmínkách převozu a při odletu byly věci v jeho zavazadlech nalezeny. Nakonec odcestoval bez nich," vzpomíná Václav Kánský.
U předmětů kulturní povahy mohou být sankce až do 5 milionů korun. Sběratel pravděpodobně bude vědět, co je a co není chráněno, ale ne všechny aktivity jsou z kategorie poctivých.

„Záleží na povaze vyváženého předmětu, ale obecně se dá říci, že vývozce by se u každé starožitnosti měl informovat na ministerstvu kultury. Zvláště pak v případě, kdy jde o vývoz mimo země EU, což v našem případě Rusko právě je," upozorňuje Václav Kánský.

Hlídá se i hotovost

Zajímavou kategorií je i převoz hotovosti. „Její větší množství je rovněž nutné hlásit. Mimo EU je to 10 000 Euro nebo ekvivalent v jiné měně. To samé platí pro ceniny na jméno, což opět pro drtivou většinu turistů neplatí. Jde o opatření proti legalizování peněz z trestné činnosti či financování terorismu, protože šedá ekonomika funguje převážně v hotovostních platbách," vysvětluje Kánský.

Celníci na odhalování peněz mají dokonce speciálně cvičeného psa, který umí větší množství bankovek vyčenichat. Jen vloni v České republice celníci odhalili 33 takových případů v celkové hodnotě 18,5 milionu.

Co dělat, když z toulek po světě vezete i nějaký ten nákup? Například přehrávač MP3 a pár kousků oblečení vás jako běžného turistu opět nemusí nutit k obavám. Limity zboží dovezeného ze zahraničí stanovuje evropská legislativa. Leteckou dopravou v osobních zavazadlech je limit 430 Euro (cca 12000 korun) pro osoby starší 15 let.

Pozor na léky

Takový nákup běžného spotřebního zboží je osvobozen jak od cla tak daně z přidané hodnoty. „Pozor ale na zasílání poštou. Pokud si zboží necháte domů poslat, tak zde je limit už přísnější, pouze 150 Euro (cca 4000 korun)," upozorňuje Václav Kánský.

Dalším problémovým artiklem mohou být i léky. „Těm, které uživatel má pro osobní potřebu, se pozornost nevěnuje. Pro osoby vezoucí si větší zásobu či nějaké speciální preparáty bych ale určitě doporučil mít lékařskou zprávu u sebe pro všechny případy. V našem kraji se například často objevují léky, ze kterých se vyrábějí omamně – psychotropní látky. U nás je povoleno jedno takové balení na osobu. V případě, že by se někdo chtěl vysloveně předzásobit a vézt jich deset, už by mohl nastat při kontrole vážný problém," varuje Kánský.

Z kategorie pikantností mohou být i limity týkající se dovozu alkoholu a tabákových výrobků. Opět platí rozdíly mezi územím Evropské unie a zbytkem světa. Ze států mimo EU si lze přivést na jednu osobu bez daně i cla na osobu přivézt do republiky 200 kusů cigaret, 250 gramů tabáku, 50 doutníků a 100 doutníčků. Z Evropy je limit čtyřikrát vyšší. To samé platí o alkoholu.

Lahvinku nebo dvě?

Zatímco ze zemí mimo EU smíte dovézt na osobu 2 litry tvrdého alkoholu, 16 litrů piva a 4 litry nešumivého vína, ze zemí unie je to lihovin deset litrů, vína litrů 90.

„Tato problematika je pro běžného občana složitá. Proto pokud máte jakékoliv pochybnosti, na webových stránkách celní správy najdete podmínky dovozu a vývozu týkající se fyzických osob. Pro oblast ohrožených či volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, pak doporučuji webové stránky České inspekce životního prostředí," doporučuje Václav Kánský.

„Konzultaci samozřejmě můžeme poskytnout i my. Raději ale doporučujeme zeptat se předem. Při zpáteční cestě už by totiž mohlo být pozdě," dodává za pardubický celní úřad Václav Kánský.