Kolik je podle vašich odhadů v současnosti v kraji cizinců?
V současné době cizinecká policie eviduje na území Pardubického kraje asi 19 tisíc přihlášených cizinců. Dále zde pobývá značný počet turistů nebo cizinců, kteří do našeho kraje dojíždějí za prací, a také těch, kteří nepodléhají ohlašovací povinnosti, to jsou lidé volně se pohybující v rámci Evropské unie. Vzhledem ke značné migraci tedy nelze celkový počet cizinců kvalifikovaně odhadnout.

Projevuje se v kraji nějak uprchlická krize?
V současné době se v kraji přímo uprchlická krize nijak neprojevuje. Z hlediska kriminality a narušování veřejného pořádku nejsou cizinci v kraji bezpečnostním rizikem.

Jak často odhalí cizinecká policie nelegální pobyt?
V průběhu letošního roku cizinecká policie v Pardubickém kraji odhalila 218 případů neoprávněně pobývajících cizinců. Ve většině případů se jedná ze strany cizinců o vědomé porušení zákona.

Můžete sdělit, které národnosti jsou tu nejčastěji nelegálně?
Nejvíce jde o občany Ukrajiny, následují Moldavané. Další národnosti jsou v jednotkách případů – například Vietnamci, Rusové, Srbové, Makedonci, Libyjci či Afghánci.

Jak řeší policie jazykovou bariéru?
V rámci správních řízení jsme povinni respektovat právo cizince na svůj mateřský jazyk nebo na takový, o kterém prohlásí, že jej ovládá. Proto je v těchto případech nutná přítomnost tlumočníka. Při běžné komunikaci v terénu je výhodou, ovládá-li policista příslušný jazyk.

Povolává státní a městská policie cizineckou k některým případům?
Úzce spolupracujeme s ostatními útvary Policie České republiky, městskou policií, celním úřadem a ostatními orgány státní správy a samosprávy. Jsme pravidelně povoláváni k řešení případů, které spadají do naší kompetence. Cizinecká policie je schopná 24 hodin denně reagovat na požadavky a podněty od ostatních složek a v případě potřeby jim zajistit potřebné informace k danému problému.

O prázdninách působili v Pardubicích policisté z Bulharska a Rumunska, jaké klady tato spolupráce přinesla?
Za velké pozitivum lze považovat výměnu zkušeností v oblasti zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Velkým přínosem určitě bylo usnadnění prvotní komunikace s konkrétními státními příslušníky Bulharska či Rumunska při řešení nejen nezákonného jednání – šlo třeba i o poskytování informací. Přítomnost zahraničních policistů měla určitě pozitivní vliv i na oblast prevence závadového chování občanů uvedených států. A co lze taky ocenit je vytvoření osobních kontaktů využitelných v případě potřeby v budoucnosti. Spolupráce s těmito policisty byla velkým přínosem pro obě strany, ale i pro cizince z těchto států, kteří zde pobývají.

Narazili jste naopak na nějaké neshody?
Spolupráce probíhala bez jakýchkoliv problémů.

Bude se spolupráce opakovat a je možné, že by tu byli policisté ze zahraničí natrvalo?
Otázka dalšího působení zahraničních posil přísluší systémově Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezídiu České republiky.

Kateřina Bečková