Mělo by je čekat totéž, co před lety klienty ústavů sociální péče: Jejich přesun do vlastního bydlení mimo neosobní ústavy, kde budou bydlet v malých skupinách pod neustálým dohledem vychovatelů.

Kraj chce v příštích zhruba čtyřech letech tímto způsobem radikálně změnit péči o děti ve všech osmi jeho ústavech. S pomocí měst a obcí nakoupí či pronajme rodinné domy v běžné zástavbě. Stávající dětské domovy a centra prodá nebo využije k jiným účelům.

„Je nezbytné, aby děti vyrůstaly v prostředí, které je co nejvíce podobné běžné rodině. Proto ústavní forma péče bude postupně nahrazována péčí v komunitě, a to v bytech nebo rodinných domech. Děti zde budou mít nejen potřebné zázemí, ale budou zažívat chod běžné domácnosti. Z takového prostředí budou děti lépe připraveny na samostatný život," řekl krajský radní pro sociální věci Pavel Šotola.

Transformační projekty ústavní péče nevzešly od stolu krajských úředníků, ale vypracovali je zaměstnanci samotných „pasťáků" a své si k nim řekli i samotní chovanci. Podobný způsob péče o děti bez rodičů je ve Velké Británii či na Slovensku.