Tuto iniciativu organizuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí a podporuje ji rovněž Světová zdravotnická organizace. Připojuje se k ní i Antibiotické středisko Pardubické krajské nemocnice.

Nárůst počtu odolných bakterií

„Evropský antibiotický den apeluje proti nadužívání antibiotik nebo jejich užívání v neodůvodněných případech a s tím spojená rizika. Bakterie se totiž proti antibiotikům brání tím, že pozmění svou genetickou strukturu a v případě závažného onemocnění jsou potom tato antibiotika neúčinná. Proto je hodně nutné používat je velmi zodpovědně," uvedla Eva Zálabská, primářka oddělení klinické mikrobiologie Pardubické krajské nemocnice.
Rostoucí výskyt bakterií odolných proti antibiotikům je stále větším zdravotním problémem. Možnosti léčby jsou výrazně omezené či zhoršené, snižuje se kvalita života a naopak rostou náklady na zdravotní péči. Z dat vyplývá, že v posledních letech každoročně v Evropě zemře důsledkem rezistentních infekcí až dvacet pět tisíc lidí a jejich počet neustále roste.

Roční náklady více než 1,5 miliardy

„Pacienti se často domáhají předepsání antibiotik u lehčích viróz. Na místě však jsou až tehdy, pokud dojde k bakteriální komplikaci. Právě toto by měl Evropský antibiotický den připomenout laické i odborné veřejnosti," upřesnila primářka Eva Zálabská.
Náklady na léčbu těchto infekcí pak ročně přesahují 1,5 miliardy euro. Podle Světové zdravotnické organizace je léčba infekce odolné vůči antibiotikům až stokrát nákladnější než léčba infekce způsobené nerezistentními kmeny těchto bakterií.
Z rezistentních bakterií je nejznámější bakterie MRSA, známější jako zlatý stafylokok. Zatímco v běžné populaci se vyskytuje na sliznicích zdravých lidí až ve 30 procentech, ve zdravotnických zařízeních je odolný vůči celé řadě antibiotik a ohrožuje hlavně oslabené jedince.

Dalším podobným mikrobem je Escherichia coli, která se běžně vyskytuje v trávicím traktu a je neškodná. V posledních letech však dochází k proměnám i této bakterie a může způsobit u člověka závažné komplikace.
„Zneužívání antibiotik vede k nárůstu odolnosti bakterií vůči antibiotikům. Může nastat i situace, že v závažných případech nejsou antibiotika účinná, protože bakterie jsou proti nim odolné. Některé bakterie produkují enzymy, které ničí antibiotika, jiné se brání dalšími protiantibiotickými mechanismy," uvedla lékařka  Eva Zálabská. Ta dále dodala, že uvážlivé používání antibiotik může pomoci zastavit vývoj rezistentních bakterií a zachovat účinnost antibiotik pro příští generace.

Možnost dozvědět se více informací

V týdnu od 18. listopadu má každý v souvislosti s aktivitami Evropského antibiotického dne možnost informovat se o rizicích spojených s nadužíváním antibiotik v jakékoliv lékárně v České republice. Informace zájemcům podají i pracovníci lékárny pro veřejnost Pardubické krajské nemocnice.

(zlu)