Představil jim kraj a především pak spolupráci s neziskovými organizacemi. Nejvíce zájmu vzbudily takzvané burzy filantropie.
„Pro neziskové organizace a dobrovolníky ze zahraničí je určitě nápad na hledání dárců a sponzorů pro konkrétní projekty mezi státním a soukromým sektorem zajímavý. Ale je pravda, že jsou země, kde je hlavně u podnikatelů daleko větší filantropická kultura a patří k dobrému jménu firmy, že pomáhá potřebným," komentoval své zkušenosti krajský radní Pavel Šotola.

Týdenní seminář na téma evropské občanství pořádá pro jednadvacet lidí od osmnácti do třiašedesáti let z Lucemburska, Turecka, Velké Británie, Slovinska, Itálie a Francie organizace Together Czech Republic. Z Prahy vyjíždějí i do regionů a v Pardubicích se zajímali například o to, jaká je konkurence v grantovém řízení a zda kraj podporuje mezinárodní spolupráci neziskových organizací.

Při obědě v Kruhu zdraví v Chrudimi pak byli cizinci  seznámeni s jedním prakticky fungujícím projektem, kdy je komerční činnost úspěšně propojena se sociálními službami, a to zaměstnáváním osob se zdravotním handicapem. 

Hana Rubišarová