„Ze strany zaměstnavatelů evidujeme zájem o obsazení zhruba 600 pracovních míst, která přislíbilo zatím zhruba 120 firem v Pardubickém kraji. Tento počet průběžně narůstá,“ uvedl šéf krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

Většina míst je pro zájemce se základním vzděláním. „V kraji je dlouhodobě velký převis volných míst. Je především nedostatek montážních pracovníků, skladníků, operátorů výrobních linek, různých pomocných pracovníků, řidičů a dalších profesí. Proto je zatím stále možnost obsazení těchto volných míst právě lidmi, kteří přichází z Ukrajiny,“ řekl Klimpl.

Ale najdou se i místa pro vzdělanější. „Zaměstnavatelé mají zájem i například o informatiky, učitele  a další odborné profese,“ dodal Klimpl.

„V některých případech se jistě bude jednat  o pracovní úvazky na dobu určitou, protože i zaměstnavatelé nemají úplně jistotu, jak se bude trh práce vyvíjet, u některých profesí bude výhled na trvalé zaměstnání. Dá se tedy očekávat, že  se podaří do zaměstnání umístit desítky respektive spíše stovky občanů Ukrajiny, kteří k nám v těchto dnech přichází,“ vysvětlil Klimpl.

Mezi firmy, které práci Ukrajincům nabízejí, patří například Kovolis Hedvikov, Manuvia v Pardubicích nebo firma Panasonic, která má závod ve Starých Čívicích.

„Mnozí Ukrajinci, kteří přichází do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, již mají  předjednaná pracovní místa, protože zde mají vazby na někoho, kdo tu žije a pracuje,“ dodal Klimpl.