„Ve srovnání s loňským rokem je to o 11 zásahů méně,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Největší červencový požár vypukl minulý týden v Rokytně. Oheň vzplanul na poli s ječmenem, pravděpodobně kvůli závadě na kombajnu. Požár likvidovalo 11 jednotek hasičů a způsobil škodu půl milionu korun. V souvislosti s četnými požáry hasiči radí, jak se v přírodě při vysokých teplotách chovat, aby lidé neohrozili sebe ani svoje okolí.

Podle Horákové může požár způsobit i rozžhavený výfuk automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy. Ve vysokých teplotách roste riziko také při zacházení s hořlavými plyny.

„Plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu představuje časovanou bombu, která dokáže auto těžce poškodit a způsobit i vážná zranění,“ upozornila Horáková.

Lidé by se měli vyhnout i manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami, jako je benzín, nafta nebo petrolej. Při vysokých teplotách se více odpařují, tím pádem roste riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu hořlavých výparů. Pozor si musí dát hlavně táborníci. „Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj a po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva a spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy. Při teplém a suchém počasí je lepší oheň v přírodě vůbec nerozdělávat,“ řekla Horáková.

Otevřený oheň navíc lze rozdělat jen na místě vzdáleném minimálně padesát metrů od kraje lesa, neměl by být ani v blízkosti křovin, pasek a zemědělských plodin.

(tom)