Místní modeláři Jan Červenka a Petr Mrázek vytvořili modely  baziliky, která stála v místě zámku,  a Kostkovského  hradu.   „Oba modely  jsme dělali společně zhruba dva měsíce.  Ještě dokončujeme podstavce a hradby ke hradu a okolní zeleň,“ říká Jan Červenka.    Práce na modelech byla o to složitější, že neexistují žádné dobové kresby. „Měli jsme k dispozici jenom výsledky archeologického průzkumu z roku 1960, který zachycuje půdorys baziliky. Ke hradu jsme neměli vůbec nic. Jen se ví, že někde v prostoru zámku stál palác,“ dodává Jan Červenka.  Podobu obou modelů projednávali s archeology a také s památkáři. Vycházeli i z literárních předloh, které zachycovaly stavby v Evropě v té době.