Za oblast Pardubice byl místopředsedou představenstva zvolen Jan Kafka, za Chrudim Martin Pavliš, za Orlickoústecko Miloš Huryta a za oblast Svitavy Otakar Klepárník. Dozorčí radu bude v následujících letech vést Jozef Koprivňanský.

„V minulém období se nám podařilo stabilizovat členskou základnu, rozšířili jsme služby pro naše členy a především jsme navázali velmi dobrou spolupráci s městy, především Pardubicemi, a Pardubickým krajem. Úkolem do budoucna bude získávat zkušenosti od sousedních hospodářských komor, probudit mezi členy komory větší zájem a účast na našich aktivitách a také mnohem častěji přicházet s vlastními projekty v rámci spolupráce s městy a krajem především v oblasti dopravy, školství či veřejných zakázek," shrnul minulost i budoucnost krajské komory staronový předseda představenstva Jiří Doležal.

Prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý vidí úspěch ve stabilizaci komory, ve zlepšení její image a vytvoření instituce, která je partnerem vládě, samosprávám, médiím a dalším spolupracujícím subjektům. Hospodářská komora je největším zástupcem podnikatelů a sdružuje jak firmy, tak jednotlivce ve všech oborech podnikání. Členství v komoře podnikatelů je dobrovolné.