Jednalo se především o obce Úhřetická Lhota, Hrochův Týnec, Lozice, Luže a Ležáky. V obci Úhřetická Lhota se dostala voda nejenom na zahrady, ale vylila se i do polí.
V Hrochově Týnci soutok Novohradky a Ležáku zvedl hladinu vody až k domovům. Do třinácti domů se dostala voda, včetně Základní umělecké školy na náměstí.
„Budeme tlačit na Ministerstvo zemědělství a Povodí Labe, aby situaci řešilo, neboť podle místní samosprávy je zde technicky možné povodním předejít," řekl Martin Netolický.
Hejtman také slíbil prohloubení silnice za obcí Blížňovice. „Silnice tvoří hráz a brání vodě v odtoku. Tuto situaci může kraj vyřešit. Předám úkol řediteli Správy a údržby silnic Pardubického kraje," oznámil hejtman.
V Ležákách voda zaplavila plochu, kde se před několika dny konal pietní akt a slavnostní přistání parašutistů. „Situaci je potřeba regulovat odpouštěním rybníka, aby se nevylil ze břehů a neprotrhla se hráz," dodal Martin Netolický.

Kde hledat potřebné informace?
Občané zaplavených obcí i obecní úřady naleznou všechny důležité informace k povodním shromážděné na webovém portálu Pardubického kraje pod odkazem Povodně v Pardubickém kraji. „Občané se například dozví užitečné rady a informace, o jaké příspěvky mohou, v případě, že byl v jejich obci dosažen třetí stupeň povodňové aktivity, žádat na Ministerstvu pro místní rozvoj nebo jaké mohou žádat občané ze zaplavených domů dávky sociální pomoci, či jaké mají nároky v pracovněprávních vztazích a podobně," říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Na internetových stránkách Pardubického kraje jsou také k nalezení fotografie z rozvodněných oblastí a aktualizovaný stav uzavírek silnic.
Dále se na webu nachází výčet povinností vyplývající ze zákona, které mají jednotlivé obce v souvislosti s povodněmi.
Kromě organizace záchranných prací, hlásné povodňové služby či podávání informací, mají zároveň povinnost vést povodňovou knihu a vyhlašovat a odvolávat stupně povodňové aktivity. Po odeznění povodňové situace je povinností povodňového orgánu obce vypracovat dokumentaci o průběhu povodně a provedených opatřeních.

Kristýna Turečková