Hejtmanství také zachová příspěvky dopravcům na dopravní obslužnost. „Během příštího roku by se ale do cen mohla promítnout změna sazby daně z přidané hodnoty (DPH)," sdělil krajský radní pro dopravu Jaromír Dušek (SPOZ).

„Nemělo by se nic měnit, tomu by musela předcházet hlubší analýza. Zatím ale neznáme definitivní sazbu DPH," uvedl krajský radní.
Ceny ve veřejné dopravě nastavuje organizátor regionální dopravy, firma Oredo. Autobusoví dopravci si určují jízdné sami jen u dálkových linek, které provozují bez příspěvků hejtmanství. Pardubický kraj nyní doplácí asi 18 korun na ujetý kilometr u autobusů a 92 korun na kilometr železniční dopravy.

Podle Jaromíra Duška by se ale mohlo jízdné v příštím roce o několik procent zvýšit. „Zatím je to jen úvaha, možná by k tomu mohlo dojít na jaře," řekl krajský radní.