Stav jízdních řádů autobusové a železniční dopravy se vrátí do toho, jaký byl před 10. prosincem 2011, a to s navýšením objemu dopravy o 10 až 15 procent. Plán na změnu zveřejnili hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a jeho náměstek zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Úpravy jízdních vlakových řádů:
Trať č. 019 = zastavení v železniční stanici (ŽST) Třebovice v Čechách u vlaků Os 12723, Os 12727, Os 12728 a Os 12732
Trať č. 024 = zvýšený rozsah zastavování u vlaků Os 15120 (zastávka Dolní Dobrouč) a Sp 1653 (zastávka Dolní Libchavy a Dolní Dobrouč)
Trať č. 031 = zvýšený rozsah zastavování u vlaků Sp 1949 v (6) a + (zastávka Čeperka, Opatovice nad Labem) a Sp 1783 v X (zastávka Opatovice nad Labem a Pardubice-Rosice nad Labem)
Trať č. 238 = zastavení Sp 1819 ve všech stanicích a zastávkách v úseku Chrast u Chrudimi – Hlinsko v Čechách

Limit překročen

„V loňském roce byl překročen finanční limit na zajištění dopravní obslužnosti o 80 milionů korun. Přesto nebyli cestující a starostové spokojeni. Za jediné rozumné řešení považujeme návrat ke kořenům, k podobě řádů před 10. prosincem 2011, která se utvářela desítky let a u které jsme nezaznamenávali žádnou výraznou nespokojenost," sdělil hejtman Martin Netolický.

„Krátce po svém nástupu do funkce  hejtmana jsem jednal s hejtmanem Královéhradeckého kraje ohledně situace ve společnosti Oredo. Následovala schůzka s náměstkem Jaromírem Duškem a se zaměstnanci společnosti Oredo, kteří byli požádáni o vytvoření nového plánu dopravní obslužnosti tak, aby byla pro region ekologicky a organizačně únosná," poznamenal hejtman Martin Netolický.

I kvůli časové tísni se proto vedení kraje rozhodlo navrátit k modelu dopravy z roku 2010/2011 s mírným navýšením dopravy.
Svolána budou také dvě rozsáhlá setkání se starosty měst a obcí, kteří budou s tímto opatřením seznámeni.

„Budeme objíždět jednotlivé regiony, a to za účasti starostů, zástupců škol, zdravotnických zařízení a těch, kteří jsou na hromadné dopravě závislí. Starostové, ředitelé škol a zaměstnavatelé už nebudou upravovat svůj čas podle jednotlivých linek, ale bude tomu naopak. Budeme to my, kdo se přizpůsobí začátku a konci pracovní doby či školní výuky," řekl Jaromír Dušek.

Jednat se bude ale i s ostatními kraji. „Vazby musí existovat například  také s Olomouckým krajem, a to především kvůli návaznosti spojů v Moravské Třebové. Uskuteční se také setkání se zástupci kraje Jihočeského, Středočeského kraje a Vysočiny. S Královéhradeckým krajem jsme ve styku skoro každý týden, protože máme společné dítě, i když nevím, jestli chtěné  – společnost Oredo," konstatoval náměstek hejtmana.

Setkání se starosty

Současný rozsah vlakové osobní dopravy v Pardubickém kraji by se měnit neměl.
Její výše, 4,8 milionů vlakových kilometrů, jež je daná memorandem podepsaným všemi kraji, předsedou vlády, ministry financí a dopravy, by měla být použita k tomu, aby byly znovuobnoveny některé již neprovozované tratě.

„Jako první krok jsme se rozhodli zahájit 1. února opět provoz železniční dopravy na trati Dolní Lipka – Hanušovice. Obnovena by měla být i trať z Králik přes Moravský Karlov, kde se nachází řada rekreačních zařízení. Ještě před 7. dubnem, kdy se očekávají další změny jízdního řádu, oznámíme další rozšíření znovu provozovaných železničních tratí," dodal náměstek hejtmana.

Nárůst cestujících

Změny by však neměly navýšit dopravní objem. Vlakové kilometry by měly být naopak ušetřeny na linkách, kde jsou podle slov Jaromíra Duška přehuštěné spoje. Důležité je přizpůsobit vše cestujícím, jejichž počet podle slov hejtmana Netolického roste stejně jako v ostatních krajích. Nejde však o výrazný nárůst.

„Počet cestujících se zvýšil jen o jednotky procent, zatímco dopravní objem vzrostl o 47 procent. Pokud se pozastavíme nad cenou, kterou jsme zaplatili za zvýšený počet cestujících, tak mohu garantovat, že kdybychom je vezli taxíky, tak nás to vyjde levněji," uzavřel Jaromír Dušek.

Iveta Koubková