Podívejte se a připojte své návrhy! „Nové plánovací období EU sice začne až za rok, ale již nyní vrcholí přípravy dalšího období z pohledu zájmů České republiky. Na rozvoj regionů, potažmo měst, obcí, ale i neziskových organizací, by se měl zásadně podílet i nový Integrovaný regionální operační program (IROP). Právě ten je dokončen v první podobě a je možné jej do konce týdne připomínkovat," řekl Roman Málek z chrudimského Občanského sdružení Altus, člen řídícího výboru IROP na ministerstvu pro místní rozvoj, kde se snaží hájit zájmy neziskových organizací.

„Přípravy nejsou příliš klidně, navíc je znát i časový tlak. Mělo se s nimi začít již dříve, ale na druhou stranu je dobře, že materiál je takto veřejně probírán a i neziskové organizace jej mohou připomínkovat. Neziskové organizace jistě bude zajímat problematika cestovního ruchu, ale například i sociálního začleňování či vzdělávání," poznamenal Roman Málek.

První verzi najdou zájemci na webu www.osaltus.cz v záložce EU 2014 – 2020. „Připomínky je třeba zaslat na předepsaném formuláři do nedělní 15. hodiny. Pak budou zkompletovány a předány hromadně na ministerstvo.