Krajští radní rozhodli, že se Sportovní gymnázium bude muset vystěhovat z budovy v ulici Dašická, ve které dosud sídlí.

Likvidační rozhodnutí

„Pro školu je toto rozhodnutí téměř likvidační.  Pomineme-li krátkost termínu, žádná z budov, které přicházejí v úvahu, nenaplňuje naše představy. Navíc neguje třicetileté úsilí nejen vedení Sportovního gymnázia, ale také úsilí kompetentních činitelů Pardubického kraje v předchozích volebních obdobích o vytvoření potřebného zázemí," uvedl ředitel Sportovního gymnázia Martin Kubrycht a  připomněl důvody, proč byla budova v Dašické ulici vybrána za sídlo této školy.

„Budova Sportovního gymnázia Pardubice byla vybrána jako sídlo školy proto, že byla a stále je v co nejmenší vzdálenosti od všech podstatných sportovních zařízení. Další zařízení byla vybudována v budově. Posilovny, trenažérové místnosti, regenerační linka a další zařízení  byly postupně dobudovány na pozemcích v areálu školy," připomněl Martin Kubrycht výstavbu velké tělocvičny a společného sportovního areálu obou gymnázií.
Ředitel Sportovního gymnázia se rovněž obává, že rozhodnutí krajské rady negativně ovlivní růst mladých sportovních nadějí.

„Vrcholový sport je především o dokonalé organizaci práce a perfektním využívání času. Naše výuka je velmi časově náročná. Každá minuta času strávená zbytečnými přesuny na sportoviště a zpět je opravdu drahá. Sportovci nemusí vyrůstat v luxusním prostředí, ale dokonalá organizace času je zásadní. Od počátku existence školy směřovalo naše úsilí k tomu, aby ztrátových časů bylo co nejméně," pokračoval ředitel Sportovního gymnázia.

Stěhováním by škola mohla ztratit možnost přípravy ve Sportovním areálu Dašická. A to i přesto, že se jeho dobudováním podařilo mít v účelné podobě vše, co je ke špičkové sportovní přípravě potřeba. Za těchto okolností je podle něj přesunutí školy jinam jednoznačně špatným řešením.

„Přestěhování  Sportovního gymnázia Pardubice kamkoli mimo areál na Dašické nesmírně zhorší podmínky pro naši práci. Ta v podstatě začne ztrácet smysl," posteskl si Martin Kubrycht.
S připravovaným stěhováním Sportovního gymnázia se tak opět stalo aktuálním případné spojení s Gymnáziem Dašická.

V sousední škole prý prostor není

„Byla to jedna z variant, nicméně v současnosti je nemyslitelné, aby se sem studenti Sportovního gymnázia vešli," řekl našemu Deníku ředitel vedlejšího Gymnázia Dašická Luděk Burian.
Podle něj by případné spojení obou gymnázií znamenalo  omezení výuky. „Znamenalo by to rušení odborných učeben a značné natažení rozvrhu. Nutně by tak nastalo  zhoršení kvality výuky," upozornil Luděk Burian.
A co by stěhování „Sporťáku" znamenalo pro využití sportovní haly u obou škol? „Vzhledem k tomu, že provozovateli sportovní haly jsme my, tak ji používáme více než Sportovní gymnázium. Jsme ale rádi, že ji sportovci z vedlejšího gymnázia využívají," vysvětlil ředitel Gymnázia Dašická Luděk Burian.