Dokladem je mnohem vyšší dohlednost než v minulých letech v jarních měsících. Velmi často se nyní těšíme vykresleným panoramatům Krkonoš včetně vrcholu Sněžky i ostrých kontur Orlických hor.

Podle meteorologů během karantény klesly především koncentrace oxidu dusičitého. Ten produkuje hlavně automobilová doprava.

„Dle aktuálního sčítání doprava prokazatelně klesla o desítky procent. Lze tak usuzovat, že současné, ve městech až o 40 procent nižší koncentrace oxidů dusíku, než je pro toto období běžné, jsou dány do určité míry karanténou a s ní spojenou redukcí dopravy,“ uvedl Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dodal, že pokles oxidů dusíku v ovzduší bude dán kombinací více vlivů. „Snížení dopravy vzhledem ke karanténě ale může hrát velkou roli,“ konstatoval.

Nízké jsou nyní i koncentrace jiných znečišťujících látek, ty však byly podprůměrně nízké už před začátkem karantény.