„Vznikne zde Zásobovací úsek Ústí nad Orlicí, který bude náležet do struktury Centra zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov v rámci Agentury logistiky. Areál bude využit ke skladovacím účelům především náhradních dílů k technice, pneumatik a materiálu všeobecného použití," informovala o dalších plánech vojáků Jolana Fedorková.

Vedení města návrat armády vítá. „Je to pozitivní zpráva," podotýká ústecký starosta Petr Hájek, „když posádku opouštěla, neměli jsme jistotu, kdo tam bude hospodařit a s čím. Ministerstvo obrany je pro nás partner, se kterým se dokážeme na věcech domluvit, partner viditelný a čitelný."

A podobný názor má i Daniel Rössler z osadního výboru Kerhartice: „Přinese to do Kerhartic zaměstnanost, to je dobře." Řada Kerhartických vidí armádu na posádce raději než třeba firmu Excalibur, o které se spekulovalo v roce 2013.

Asi nejslavnější chvíle zažila vojenská posádka v Kerharticích v roce 1997, kdy ji po rozsáhlých povodních na Orlickoústecku navštívil tehdejší prezident Václav Havel. Vojáků se vyptával, jakou techniku při záplavách nasazovali a která jim scházela. Vojenská posádka patřila k životu v Ústí nad Orlicí, pořádala dny otevřených dveří, prezentovala se na celoměstských akcích.

Radikální zlom nastal v roce 2013, kdy ministerstvo obrany v souvislosti s optimalizací své činnosti snižovalo zásoby skladovaného materiálu a redukce se týkala i jeho skladového areálu v Ústí nad Orlicí, Kerharticích. Skladový areál byl předán do dočasného užívání státní příspěvkové organizaci Armádní Servisní, která uzavřela se zájemci nájemní smlouvy. Došlo i na odprodej nepotřebných zásob. „Obchodní veřejná soutěž na skladové zásoby střediska v Ústí nad Orlicí byla vyhlášena ředitelem Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO v Obchodním věstníku v květnu 2013 a majetek byl odprodán," ohlédla se do minulosti podplukovnice Fedorková. Současné plány jsou takové, že Zásobovací úsek Ústí nad Orlicí bude mít celkem 30 pracovníků – vojáků i občanských zaměstnanců. Vojáci budou z tohoto počtu tvořit zhruba třetinu.

Posádka v Kerharticích je situována hned vedle hlavního železničního koridoru. „Dopravní dostupnost po železnici je u skladového areálu jednoznačnou výhodou," dodává mluvčí generálního štábu.