Kniha představí Ležáky prostřednictvím dobových fotografií, které přibližují rody Šťulíkových, Švandových, Pelikánových a dalších osob spojených s tragédií.

Publikaci včera pokřtili na pardubickém Gymnáziu Mozartova, které do svých osnov pravidelně zařazuje i regionální dění v období druhé světové války. Nová kniha najde místo ve výuce zde, i na jiných školách v regionu. Prostřednictvím úřadu Pardubického kraje se 400 těchto publikací dostane do základních a středních škol.

Přednáška spojená se křtem knihy byla otevřena všem studentům napříč ročníky, kteří měli zájem přijít a ti zaplnili celou posluchárnu.

Příběh studentům představila badatelka Jarmila Doležalová, která pátrá po osudech obyvatel, do jejichž osudů zasáhla válka a heydrichiáda. Jarmila Doležalová je dcerou Jarmily Doležalové – Šťulíkové. Jednoho z děvčat, které přežilo vyhlazení Ležáků a která nyní zavítala mezi studenty se svými postřehy.

S osudy nejen své maminky, ale i jejích přátel a rodin seznámila studenty prostřednictvím příběhů, které se podařilo v archivech i svědectví vypátrat.

„Má babička byla v době zatčení těhotná, čekala třetí dítě a zemřela v koncentračním táboře v roce 1943. Od roku 2003 pátráme po osudu toho dítěte mezi věznicemi a Terezínem. Mohlo skončit jako maminka na převýchově, či se nenarodilo," popsala jeden z nejasných osudů autorka knihy Jarmila Doležalová.