„Rozpočtové provizorium je reakcí na současnou mimořádnou situaci, kdy se jedná o náhradu za řádný rozpočet. Ten jsme měli připravený, snažili jsme se hledat celou řadu kompromisů na jednání krajské rady, abychom rozpočet pro rok 2021 sestavili. Poslanecká sněmovna však začala řešit daňové balíčky, což způsobilo obrovskou nejistotu ve financování samospráv včetně našeho kraje," vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Čeká se na Senát

Radní chtějí vyčkat, jak dopadne projednání daňové novely v Senátu. „Pro sestavení řádného rozpočtu musíme vědět, zda příjmová stránka bude postavena na čtyřech nebo 3,6 miliardách či dokonce 3,4 miliardách, což jsou dramatické rozdíly. Situace není jednoduchá, ale provozní výdaje zabezpečeny budou, což mohu jednoznačně garantovat. Nemůžeme dopustit ohrožení škol, nemocnic, sociálních ústavů či dopravní obslužnosti. Jednoznačně také mohu slíbit, že investice, které již byly zahájeny, budou i nadále pokračovat,“ ujistil Netolický.

Hejtman, který má hospodaření kraje ve své gesci, odhaduje, že schvalovat řádný rozpočet by mohli zastupitelé na únorovém jednání. "Místo toho, abychom šli do rizika a museli v průběhu roku předělávat parametry rozpočtu, tak nyní připravíme pravidla rozpočtového provizoria a počkáme, jak dopadne situace na centrální úrovni,“ upřesnil Netolický.

Podle lídra opozičních Pirátů Daniela Lebdušky by i přes nejistotu v přerozdělování sdílených daní řádný rozpočet sestavit šel. "Český statistický úřad vydal prognózy vývoje HDP a dalších ekonomických ukazatelů, od kterých se dá odrazit. Toto rozpočtové provizorium beru jako další gesto vedení kraje. Dávají tak najevo svou nespokojenost s tím, že neví kolik peněz opravdu přijde především ze sdílených daní do krajského rozpočtu. Jestli jde o gesto politické nebo funkční, uvidíme," sdělil Lebduška.

Zoufalství a nedostatek zkušeností

Poslanec Jaroslav Kytýr (ANO) označil rozhodnutí radních za zoufalství. "Opravdu se divím, že hejtman Netolický má odvahu kritizovat naše hnutí za spravedlivé snížení daní zaměstnancům. Tvrdím, že pracovat se musí vyplatit. Sám přitom velmi dobře vím, že to byla právě jeho strana, která prosadila uvedenou změnu s plným vědomím jejího dopadu na obce a kraje," nebral si servítky někdejší krajský zastupitel. Narážel tím na facebookový status, ve kterém Martin Netolický vyzval sociální demokraty k odchodu z vlády a premiéra Andreje Babiše, aby pomohl krajské samosprávě rozpočet sestavit.

Hejtman a nové vedení kraje tím podle Kytýra dali najevo nedostatek zkušeností. "Vůbec se tak nedivím, že se pan hejtman písemně obrací na premiéra Babiše s žádostí o sestavení krajského rozpočtu. Je to velmi nezvyklé, ale co se dá dělat, když nové vedení kraje na to nemá dostatečné zkušenosti. Chápu, že během posledních dvou volebních období pracoval pouze s progresivním meziročním rozpočtem a nemá tak žádné zkušenosti s omezenými finančními zdroji. Je škoda, že kolegové ve vedení kraje nemysleli na to, že ne vždy se musí ekonomicky dařit tak, jak tomu bylo dosud. Zpětně je tak nesporné, že hospodaření na doraz nebylo vskutku dobrým přístupem," uvedl Kytýr.

Rozpočtové provizorium znamená, že provozní výdaje bude možné čerpat jen do výše 90 procent z dvanáctiny upraveného rozpočtu předchozího roku. "Rada se tak rozhodla z důvodu nejisté situace kolem schvalování daňového balíčku, který by znamenal významné ponížení příjmu z rozpočtového určení daní. Kraj by tak byl nucen odložit dlouho připravované projekty," vysvětlila radní pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Ztráta až 25 % objemu krajského rozpočtu

Podle radního pro kulturu a investice Romana Línka (Koalice pro Pardubický kraj) by zrušení superhrubé mzdy a změny daňových sazeb mohlo znamenat až pětadvaceti procentní ztrátu celkového objemu krajského rozpočtu. "Nejsem zastánce rozpočtových provizorií, vždycky jsem se jim snažil vyhnout. Myslím, že v letošní nepřehledné situaci je to zodpovědný krok, ke kterému se rada rozhodla. V oblasti kultury je zajištěn chod šesti našich organizací a pokračují přípravy klíčových projektů. Dokud nebudeme vědět, jaké kompenzace přijdou, tak se nemůžeme rozhodnout na jaké proirity se zaměříme. Otevírat nové závazky by bylo nezodpovědné," dodal Línek.