Shodli se na tom nezávislí hodnotitelé při srovnání evropských měst a regionů z hlediska jejich atraktivity pro přímé zahraniční investice, které zveřejnil britský časopis fDi Magazine. „Pardubický kraj se rozvíjí pozitivním směrem. Jeho potenciálu už využila řada tuzemských i zahraničních firem. Chválí si především širokou síť dodavatelských firem, geografickou polohu a dostupnost kvalifikované pracovní síly,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Toto zviditelnění může kraj dostat do hledáčku zahraničních investorů. Přesvědčit je o výhodnosti realizace investičního záměru v regionu pak bude úkolem CzechInvestu a místních samospráv,“ uvádí generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek. „Zahraniční investice jsou spolu s možností čerpat dotace z evropských fondů zásadním zdrojem financí pro ekonomiku Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, že v následujícím programovacím období bude pravděpodobně v evropských fondech k dispozici méně peněz a veřejné prostředky budou limitovány, bude význam zahraničních investic v kraji dále narůstat,“ zdůrazňuje hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.