Podle závěrů posudku o vlivu na životní prostředí by se tak v lomu mezi Prosetínem, Leštinkou a Vrbatovým Kostelcem mohl kámen dobývat dalších dvacet let.

S tím se ale mnozí místní obyvatelé nechtějí smířit. Vadí jim zejména hluk z lomu, prašnost kameniva převáženého na korbách náklaďáků nebo silnice ničené jejich těžkými nápravami. Závěrečné rozhodnutí úřadu nicméně padne až po veřejném projednání, které je svoláno na pondělí 20. února do Skutče.

NÁMITKY TRVAJÍ

Posudek se ztotožnil s předloženou dokumentací v závěru, že „záměr splňuje zákonem dané požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje zdraví obyvatelstva a nepřináší negativní vlivy nad rámec platných limitů a na úroveň stávajícího stavu zatížení
území".

Starosta sousední Leštinky Luboš Kropáček s tím ale nesouhlasí. „My jsme za obec sepsali desetistránkový elaborát, v němž jsme provedený posudek rozporovali. Nejde jen o hluk a prach, ale pro lidi v obci je problém například i provozní doba, která je navržena až do 22. hodiny. Další věc je, že i když je teď povolená těžba 240 tisíc tun ročně, nikde se neřeší, jaké sankce by měly nastoupit v případě překročení stanoveného limitu. Přitom víme, že v roce 2015 zde bylo vytěženo dokonce 350 tisíc tun," připomíná Kropáček nejzávažnější výhrady.

Starosta Leštinky by uvítal, kdyby se veřejného projednávání zúčastnilo co nejvíc lidí. „Koukal jsem, že pozvánka se teď šíří na sociální síti a já sám ji za pomoci e-mailů šířím také. Lidé ale najdou pozvánku i na našich obecních stránkách a vyhlásíme ji rovněž v obecním rozhlase," pokračuje starosta.

Luboši Kropáčkovi přitom také vadí, že schůze byla svolána na 15. hodinu. „Už se mi ozvalo několik lidí z Prosetína, že je to na ně moc brzy, protože tou dobou ještě budou v práci," zlobí se starosta.

JENOM FORMALITA?

Proti prodloužení těžby kamene dlouhodobě protestuje i sdružení Prosetínský trojlístek, jež ostatně vzniklo právě za tímto účelem. „Pevně doufám, že ze strany úřadu nejde o definitivní rozhodnutí a že se veřejné projednání nepromění v pouhou formalitu. Každopádně u něj ani já nebudu chybět," říká předseda prosetínského sdružení Milan Janoušek.