Z rozpočtu kapitoly sociálních věcí jsou pro tento účel vyčleněny dva miliony korun. Zásady nových grantových programů jsou zveřejněny na stránce webových stránkách kraje. Zájemci mohou posílat své přihlášky od 6. ledna do 27. ledna 2016.

Zájemci o podporu budou moci v případě úspěšné žádosti získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, úpravu pracovního místa, zajištění vzdělání pro znevýhodněné i pro management a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům.

Novinka? Stáže

Novinkou pro rok 2016 je podpora stáží a praxí studentů a absolventů škol, kteří patří k cílovým skupinám sociálního podnikání.

Například studenti se zdravotním postižením či v obtížné životní situaci budou moci vyzkoušet práci v sociálním podniku, který na jejich stáž či praxi získá dotaci.

„Důvodem podpory sociálního podnikání je vznik nových pracovních míst především pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Sociální podnikání je významné i v prevenci sociálního napětí a v přínosu pro místní komunitu i celý region, kde sociální podnik působí," uvedl krajský radní Pavel Šotola, který návrh podpory sociálního podnikání Radě Pardubického kraje předložil.

„Sociální podnikání je oblastí s dynamickým vývojem. Jsem proto velmi rád, že je 
o toto téma v našem kraji velký zájem. Sociálním podnikáním podporujeme i další činnosti. Letos se například na území Pardubického kraje koná výzkum sociálního podnikání, který ve spolupráci s Pardubickým krajem zajišťuje Akademie věd České republiky. Díky jeho výsledkům získáme lepší přehled o sociálních podnicích v kraji i o dalších možnostech jejich rozvoje," dodal radní.

Pardubický kraj v letošním a v minulém roce připravil také několik vzdělávacích 
a osvětových seminářů o sociálním podnikání.

Podpoří fundraising

Kromě sociálního podnikání nabízí další nový grantový program také unikátní podporu neziskových organizací. Úspěšné projekty žadatelů budou podpořeny přidělením finančních prostředků, které nezisková organizace bude moci využít na mzdu a další náklady fundraisera, jehož úkolem bude získat u sponzorů a donátorů veškeré prostředky potřebné pro realizaci přihlášeného projektu.