„Stávající rozpočtové určení daní není pro kraje vůbec příznivé. Vláda po krajích chce, aby s nižšími rozpočty financovaly více činností. Jako příklad mohu uvést oblast sociálních služeb, kde je propad v dotacích z úrovně státu více než 300 milionů korun," uvedl předseda komise a hejtman kraje Martin Netolický.

Kraje se při tvorbě svých rozpočtů musí rovněž každoročně potýkat s nepřesnou predikcí ministerstva financí. Na zvyšování daně z přidané hodnoty (DPH) tak regiony spíše prodělávají.

Zatížené rozpočty

„Ministerské odhady příjmů ze zvýšené DPH byly například v rozpočtu Pardubického kraje v loňském roce o 83 milionů korun vyšší, než byla skutečnost. Toto opatření naopak ještě více zatížilo rozpočty našich organizací. Jenom nemocnice zaplatily na této dani o 35 milionů více," vysvětlil hejtman.