V návrhu aktualizace Politiky územního rozvoje ČR je totiž úkol prověřit možnosti rozvoje tohoto železničního spojení a nového vedení trati, které bude v souladu s požadavky Evropské unie na vlastnosti transevropských dopravních koridorů. Trať nyní požadavkům nevyhovuje.

„Nejedná se o zcela nový koridor, ale o nezbytné úpravy stávající trati. V některých případech se může stát, že trať vybočí ze současného tělesa," sdělila mluvčí ministerstva dopravy Radka Burketová.

Trať totiž vede z Brna na sever v mnoha obloucích údolím Svitavy. Až do Blanska nemohou jet vlaky rychleji než 100 kilometrů za hodinu, často však jezdí ještě pomaleji. Cestu do České Třebové, která je dlouhá 91 kilometrů, ujedou nejrychlejší vlaky za hodinu. A to i přesto, že celá trať prošla v polovině 90. let jako součást tranzitního koridoru velkou modernizací a elektrifikací. Zůstala však v původní stopě z 19. století. Trať by tak mohla být rychlejší i přesto, že současně se plánuje v budoucích letech postavit z Prahy do Brna vysokorychlostní trať.

K novému vládnímu dokumentu, který obsahuje priority pro rozvoj Česka v různých oblastech, lze podávat připomínky až do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj  jej předloží ke schválení vládě zřejmě do konce roku.