Situaci může zlepšit prodej a nákup léčiv

Největší potenciál na zlepšení ekonomické situace zdravotnického zařízení vidí poradenská firma v nákupu a prodeji léčiv a zdravotnického materiálu. Celkově by mohla nemocnice za 12 měsíců získat navíc téměř 47 milionů korun.

Díky prodeji léků dalším příspěvkovým organizacím kraje i veřejnosti by mohla nemocnice vydělat za rok 6 až 9 milionů korun a dalších zhruba 25 milionů korun by mohla ušetřit společným nákupem léčiv a zdravotnického materiálu. Přibližně osm milionů korun za rok by mohlo přinést dokonalejší sledování léčebných procesů a hospitalizací a jejich provázanost s ekonomikou zařízení.

Zamezit by se mělo nadbytečným vyšetřením, léčba by měla být co nejefektivnější. Menší potenciál pro úspory je podle studie u režijních a podpůrných činností, například praní prádla, stravování či údržby, a dále ve zdravotnických technologiích a laboratorních metodách.

Celkově považují nemocnice i zřizovatel závěry studie za velmi optimistické.

„Určitě je reálné dosáhnout jedné třetiny uvedených částek. Polovina by pak byla brána jako velký úspěch," uvedl vedoucí odboru zdravotnictví Pardubického kraje Jaroslav Forejt.

Pomohla intervence Pardubického kraje

Minulý rok vykázala pardubická nemocnice ztrátu necelých 39 milionů korun. Před podstatně horším výsledkem ji zachránila intervence Pardubického kraje, který v září zdravotnickému zařízení poskytl takzvanou vyrovnávací platbu ve výši 51 milionů korun, a to za poskytování veřejné služby. Dalších 50 milionů korun jí kraj půjčil.

Letos by měla nemocnice podle původních předpokladů skončit se ztrátou přes 41 milionu korun, krajští zastupitelé jí už schválili příspěvek 127 milionů korun.

Jen díky tomu se vyhne riziku insolvence, neboť její základní jmění činí pouhých 209 milionů korun.

Podle výroční zprávy za rok 2011 měla nemocnice 945 lůžek, vloni v ní bylo hospitalizováno téměř 33 tisíc pacientů, a více než 398 tisíc bylo ošetřeno ambulantně. Průměrná měsíční hrubá mzda v této skupině dosáhla bezmála 41 tisíc korun, tedy o 12 procent více než rok předtím.

Celkové výnosy největší nemocnice v regionu činily 1,479 miliardy korun.

(iko, čtk)