Nakonec zůstane zachován, ale v menším objemu a dojde také k navýšení požadované spoluúčasti u obcí z 30 na 50 procent. „Na letošní rok bylo v Programu obnovy venkova připraveno celkově 66,5 milionů korun. V rámci hledání dílčích úspor jsme se dohodli na úpravě celkového objemu na 30 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Což je nakonec pro starosty vlastně dobrá zpráva, protože původní předpoklady v rámci vývoje příjmů byly takové, že by prostředky obcím nebyly vypláceny vůbec. Změny by se však neměly dotknout dotací na ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní hospodářství, pro začínající včelaře či dotací na boj s kůrovcem a se suchem. Pokračuje také krajská podpora fungování vesnických prodejen.