Problém se přitom netýká jen letošního léta. To jen přispělo k prohloubení deficitu, který započaly už minulé zimy, které byly chudé na sníh, a k tomu nerovnoměrné srážky převážně ve formě přívalových lijáků, které půdě spíš uškodily, než aby ji zasytily vláhou.

„Ve sledovaných profilech řek nyní protéká převážně 5 až 55 procent toho, co je pro toto období obvyklé. Celorepublikově nejzávažnější situace je i nadále v severovýchodních Čechách, tedy v povodí horního a středního Labe,“ řekl hydrolog Radek Čekal.

Například řeky Loučná a Chrudimka po soutoku s Novohradkou jsou podle hydrologů na historickém minimu. U ústí těchto řek do Labe jimi neprotéká ani půl kubíku vody za vteřinu.

Sucho se podepsalo také na úrodě. Sklizeň obilovin je třetí nejhorší za deset let. A katastrofální je hlavně nedostatek krmiva pro dobytek.

„Žně letos kvůli suchu skončily o 14 dní dřív a výnosy se výrazně lišily i mikrolokálně, kdy byly rozdíly často i v rámci jednoho pozemku, přesně v závislosti na tom, kolik kde napršelo,“ potvrdil šéf Agrární komory Svitavy Josef Gracias.

„U obilovin jsou výnosy oproti loňsku nižší asi o tunu na hektar. Naopak úroda řepky je pěkná. Podepsalo se na tom sucho,“ uvedla Vanda Rektorisová z krajské agrární komory.

Největší problémy jsou na Chrudimsku a Pardubicku, potíže se ale šíří i do vyšších poloh. Pardubický kraj leží v centru oblasti, které sucho podle hydrologů zasáhlo nejvíc. Zemědělci už varovali, že podraží mouka a všechny navazující výrobky, například pečivo, ale i mléčné výrobky

Není čím krmit

Mizerné výnosy jsou u máku a hlavně u slámy, která kvůli suchu málo vyrostla, a katastrofální problém nastal u pícnin. „Nejvíc to odnesly seče. První byly dvoutřetinové a druhé a natož třetí se mnohde vůbec neuskutečnily. Dobytek teď není čím krmit a týká se to celé střední a západní Evropy. Kdo nemá zásoby z loňska, bude mít velký problém,“ dodala Rektorisová.

Pícniny se kvůli tomu dokonce už začínají kupovat, ačkoliv není kde, protože sucho trápí celou střední Evropu. Někteří chovatelé dokonce shánějí aspoň výmlatky z trav, které se jako krmivo dosud nepoužívaly. Kvůli vyprahlé půdě navíc kulhají i nynější výsevy například ozimé řepky, takže ohrožena už teď je i příští sklizeň.

Hluboko pod normálem jsou navíc nejen stavy řek, ale klesá i hladina podzemní vody. „V obecní studni už skoro nic není. To tady nezažili ani naši tátové. Ve vesnici jsme se už zkraje srpna dohodli, že přestaneme ze studně zalévat zahrádky a napouštět bazény,“ uvedl Karel Mojžíš z malé vesnice na Chrudimsku.

Suchem je podle zprávy týmu InterSucho postiženo 94 procent území státu, na 70 procentech bylo sucho výjimečné či extrémní. Pardubický kraj je extrémním suchem postižen kromě hraničních hor takřka celý. V dalších letech se situace na většině území Česka bude nejspíš dál zhoršovat. Problémy s vodou by mohly být v obcích, které jsou zásobovány z malých zdrojů. U větších problém nehrozí.