Nestalo se vlastně nic, co se nedalo čekat. Ale dokazuje to, v jakých bolestech se rodí příprava dálnice D35, kterou zoufale potřebují nejen motoristé, ale i obyvatelé ucpané Litomyšle a Vysokého Mýta.

Proti územnímu rozhodnutí o trase dálnice kolem Litomyšle, které před Vánocemi vydal zdejší stavební úřad, už bylo ke včerejšku podáno pět odvolání.

A není vyloučeno, že v příštích dnech přijdou další.

„Čtyři odvolání se týkají úseku z Litomyšle do Janova, jedno předcházejícího úseku ze Džbánova k Litomyšli,“ uvedl mluvčí litomyšlské radnice Michele Vojáček.

Podle očekávání se proti plánované dálnici odvolala obec Strakov a spolek Živé Kornice. Kornice jsou příměstská osada u Litomyšle. Další odvolání přišly od soukromých zemědělců. Plány se nelíbí ani lidem z Janova. Samotná Litomyšl je s trasou dálnice a protihlukovými opatřeními spokojená.

Námitky bude posuzovat krajský úřad v Pardubicích.

Na úseku z Litomyšle do Janova ŘSD trasu dlouho chystalo středem vymezeného koridoru, který schválilo město Litomyšl. Další varianta zvažovala vedení silnice nikoli po náspech, ale v zářezu. Zastupitelstvo Litomyšle před dvěma lety o jeden hlas doporučilo původní variantu. Lidé ze Strakova či Janova se s tím nesmířili. V úseku ze Džbánova do Litomyšle zase panují obavy z toho, že dálnice povede u Pekla přes cenné zdroje pitné vody.

ŘSD už ustoupilo v případě Kornic, kde trasu mírně posunulo. Někteří místní ale stále nejsou spokojení. Požadují výstavbu dalších protihlukových stěn nebo změny výškové nivelity kvůli okolnímu hlukovému zatížení a ochraně spodních vod. Navržené náspy nebo naopak zářezy se jim nelíbí.

Podle úředníků v Litomyšli, kteří v prosinci vydali územní rozhodnutí, se však domnívají, že pokud by vedla trasa více v zářezu, postižené by byla naopak jiné obce. Zvolená trasa je prý vhodnější i kvůli záboru půdy.

Územní rozhodnutí má po vyřízení desítek námitek přes 50 stránek s různými podmínkami pro ŘSD.

Trasa D35
Zakletá Litomyšl. Dálnici D35 mnozí stále odmítají.Zdroj: Reprofoto: ŘSD
Opatovice n. L. – Časy
- ve výstavbě
- zprovoznění leden 2022

Časy – Ostrov
- ve výstavbě
- zprovoznění srpen 2022

Ostrov - Vysoké Mýto
- před územním rozhodn.
- plán zprovoznění: 2026

Vysoké Mýto – Džbánov
- před územním rozhodn.
- plán zprovoznění: 2025

Džbánov – Litomyšl
– napadené úz. rozhod.
– plán zprovoznění: 2025

Litomyšl – Janov
– napadené úz. rozhod.
– plán zprovoznění: 2026

Janov – Opatovec
– má územní rozhodnutí
– plán zprovoznění: 2026

Opatovec – Staré Město
– má územní rozhodnutí
– plán zprovoznění: 2028

Staré Město – Mohelnice
– nemá úz.í rozhodnutí
– plán zprovoznění: 2028