Krajské město zažilo začátkem letošního roku mimořádně silné znečištění ovzduší polétavým prachem. Jenom během ledna byl imisní limit prachu překročen šestnáctkrát, což je stejný počet jako za celý minulý rok. Přesto mají obyvatelé Pardubic pocit, že vzduch ve městě se od doby před revolucí spíš zlepšil.

Na vyhlášení smogové situace musí pružně reagovat pardubické mateřské školy. „Přizpůsobujeme tomu program. S dětmi nevycházíme ven. Pokud se musíme dopravit na předem naplánovanou akci, trávíme mimo budovu opravdu jen nejnutnější čas," uvedla vedoucí učitelka pardubické Mateřské školy Zvoneček Ivana Kolaříková.

Osobně má ale pocit, že vzduch ve městě se za poslední desetiletí zlepšil. „Přistěhovala jsem se v 80. letech. Tehdy to bývalo hrozné, zápach vás udeřil hned při vjezdu do města," vzpomíná na návraty z víkendů u rodičů.

Dříve měli obyvatelé města největší obavy z průmyslových provozů, zejména pak ze Synthesie a Parama. Dnes je trápí spíš hustá doprava. Zastupitel města a bývalý pracovník České inspekce životního prostředí Miroslav Rubeš upozornil na to, že vzhledem k změně hlavních zdrojů znečištění by bylo vhodné uvažovat o přemístění měřicích stanic.

„V posledních letech převažuje znečištění ovzduší ze silniční dopravy. Obě pardubické měřicí stanice, v Rosicích a na Dukle, byly na svá místa instalovány v minulosti s cílem monitorovat vliv Synthesie a Parama. Obě zařízení jsou tak mimo přímý dosah silniční dopravy," vysvětlil Rubeš.

PŘEMÍSTIT STANICI

Navrhuje přemístit jednu ze stanic do středu města. „Například na Masarykovo náměstí nebo náměstí Republiky, kde je hustší automobilová doprava a zároveň se tam pohybuje větší počet lidí. Výsledky měření by více odpovídaly realitě," dodal pardubický zastupitel.

Změna umístění měřicí stanice ale závisí spíš na Českém hydrometeorologickém ústavu, který měření provádí. Jako druhou možnost vidí Miroslav Rubeš obnovit měření mobilním zařízením, které bylo před několika lety městem zrušeno. „Druhá varianta by však asi byla komplikovanější a dražší," uzavřel Miroslav Rubeš.