Z regionálního operačního programu bylo podle kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vyplaceno neoprávněně přes 27 milionů korun.

„NKÚ kontroloval jak příjemce dotací, tak regionální radu, která projekty vybírá a dohlíží na ně. A právě v kontrole měla rada velké mezery. Například technickou kvalitu projektů, která má velký podíl na výsledném hodnocení, posuzoval v letech 2007 až 2009 jen jeden externí odborník. Na základě jeho názoru rada schválila 100 projektů s dotacemi za tři miliardy korun," píše se ve zprávě NKÚ.

Vadily i body beze slov zdůvodnění

Kontrolorům také vadilo, že členové šestičlenné expertní komise přidělovali často projektům body bez jediného slova zdůvodnění.
„Hodnocení tak bylo subjektivní a fakticky nepřezkoumatelné. Dokazuje to například projekt rekonstrukce Františkánského kláštera v Hostinném. Zatímco v jednom kole výzvy neuspěl, v následujícím už vybrán k realizaci byl. A to přesto, že obsah projektu se nezměnil," uvádí příklad pracovníci NKÚ.

Nedostatky se prý našly i u příjemců dotací, a to především proto, že nedodržovali rozpočtovou kázeň. Například město Lázně Bohdaneč neoprávněně čerpalo 4,4 milionu korun. Porušilo totiž podmínky pro zadávání veřejné zakázky, které byly součástí smlouvy o poskytnutí dotace.

Regionální rada ovšem s výtkami od kontrolorů nesouhlasí. Částka 27,4 milionu korun prý odpovídá stoprocentnímu krácení dotací, které Evropská unie České republice vyčítá.

„Podle Regionální rady tedy konečné sankce, které na základě kontrolních zjištění dopadnou na příjemce, nepřesáhnou 4,2 miliony korun," uvedla Eva Jouklová, mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod.

Systém hodnocení je prý transparentní

Členové Regionální rady se tak s NKÚ shodují pouze ohledně zjištění kolem projektu Lázní Bohdanče. Jinak je prý systém hodnocení, kontroly a rozdělování dotací transparentní. Důkazem má být fakt, že veškeré operace s projekty jsou veřejně přístupné na internetu, čímž výrazně překračuje praxi běžnou u ostatních operačních programů. Celý systém hodnocení navíc prošel auditem, kontrolovala ho i ministerstva.

„Pečlivě kontrolujeme také podněty, které by zpochybňovaly správné nakládání s unijními prostředky. Jako jediný orgán řídicí operační program v České republice jsme například nechali prověřit rozpočet všech projektů, u nichž se při výběrovém řízení losovalo a které vykazovaly shodné nebo podobné rysy s těmi, které loni v říjnu označila Policie České republiky jako podezřelé. U všech těchto projektů jsme nechali zpracovat nezávislé stavební expertízy," podotkl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád.