Lékaře a další zdravotníky pěti nemocnic v kraji tíží neproplácené přesčasy. Většina z nich měsíčně vykazuje desítky hodin nad zákoníkem práce stanovenou měsíční pracovní dobu. Nemocnice však zaměstnancům pohotovosti a služby neproplácí přímo, nýbrž prostřednictvím dohod o pracovní činnosti.

Ty jsou pro zaměstnance nevýhodné jednak finančně, jednak se nezapočítávají ani do důchodového a sociálního pojištění.

„Dohody jsou výhodné jenom pro zaměstnavatele. Existuje právní názor, který takovou smlouvu považuje za právně irelevantní, protože je to klasická druhá smlouva na stejnou práci,“ prohlásil na setkání zdravotníků v Orlickoústecké nemocnici předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel.

Že jde ovšem o běžnou praxi, potvrzuje krajský koordinátor Lékařského odborového klubu Jaroslav Krsička. „Většina z nás má velké množství přesčasů, ale pracujeme na dohodu o pracovní činnosti, místo abychom pracovali standardně přesčas,“ říká.
Vedení Nemocnice Pardubického kraje na dotazy Deníku, kolik zaměstnanců má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti, kolik hodin na dohody měsíčně odpracují, ani kolik tím nemocnice ušetří, neodpovědělo.

Podle odborářů nemocnice na změnu nechtějí slyšet. Zda odbory zahrnou požadavek na zrušení dohod do kolektivního vyjednávání, Krsička neupřesnil.