Nejhorší situace je podle krajského radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly na Pardubicku a Svitavsku.

Senioři s akutní potřebou pobytové péče mají přednost, své místo mohou dostat do měsíce. „K žádosti jsme přikládali potvrzení od lékaře, že tchyně patří do domova se zvláštním režimem. Když jsme ho dodali, tak se během týdne z domova ozvali, aby nastoupila,“ potvrdila Monika Procházková, která před rokem sháněla na Pardubicku místo pro vážně nemocnou maminku manžela.

Horší je situace u starých lidí, kteří jsou relativně zdraví a soběstační. Jejich žádost je ohodnocena málo body a v pořadníku umístěna do spodní části. „Člověk, který se o sebe dokáže postarat, čeká na místo klidně i pět let,“ řekl ředitel Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Jan Vojvodík .

V ústeckém zařízení se ročně uvolní kolem 50 míst, na jedno lůžko čekají asi čtyři zájemci. Senioři s akutně závažným stavem jsou přijímáni hned, ostatní musí vydržet. „Poblíž jsou pobytové domovy ve Sloupnici, Lanškrouně a Chocni. Všichni ale mají přetlak klientů a málo lůžek,“ uvedl Vojvodík.

Až 17 zájemců o jedno místo

O domov ve Svitavách žádá kolem 170 lidí, ročně se přitom uvolní jen 10 až 15 lůžek. „Většina lidí, kteří si k nám podávají žádost, potřebují umístit akutně,“ popsala jednatelka Seniorcentra města Svitavy Lenka Jurenová. Zájemce ze Svitav posílají do dvacet kilometrů vzdálené Moravské Třebové, kde mají větší kapacitu, ne na všechny se ale dostane. „Seniorům a jejich rodinám doporučujeme využívat terénní službu, jež jim v domácnostech po dobu čekání vypomůže,“ nastínila Jurenová.

 Pomoct může pečující rodině také odlehčovací služba. „Zahrnuje ubytování, celodenní stravu a sociální péči. Je určena klientům, kteří žijí doma, ale po nějakou dobu ztrácí pečující osobu, nebo si pečovatel potřebuje oddychnout,“ vysvětlila Kateřina Filipová, koordinátorka Domova Simeon na Horním Jelení u Pardubic, který odlehčovací službu nabízí.

Senioři mohou v zařízení zůstat tři měsíce. Volná kapacita není podle Filipové takový problém. „Někdy to vypadá, že bude příští měsíc plno, nakonec někteří klienti nenastoupí,“ řekla.

Po zhoršení se zvýší šance

Situace v Pardubicích tak kritická jako ve Svitavách není – na lůžko připadá asi šest čekatelů, stejně je ale vítaným krokem plánovaná výstavba nového domova. „Naše domovy evidují přibližně 900 žádostí ročně.  Na základě kritérií pro přijetí bychom měli zajistit péči přibližně třetině žadatelů. Lůžek se přitom ročně uvolní 130 až 150,“ popsal ředitel Sociálních služeb města Pardubice Petr Krejčí. Pod jeho vedení spadají Domovy pro seniory U Kostelíčka a Dubina.

Pokud se uvolní místo po ženě, nastoupí zase žena, i když je v pořadníku muž, jehož současný zdravotní stav je horší. „Radíme rodinám žadatelů, aby v případě zhoršení stavu zavolali a požádali o přešetření žádosti. Pak se může senior v pořadníku přesunout výš,“ sdělil Krejčí.

Příští rok by se mělo otevřít soukromé zařízení v pardubických Polabinách, do pěti let chce město postavit další domov pro seniory. Otázkou je, kdo do nových domovů půjde pracovat. Už teď je zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalšího personálu v kraji nedostatek.

Kateřina Bečková

Ilustrační foto.
Rodina postižené holčičky žaluje nemocnici o 22 milionů korun