Výjimky platí pro individuální případy a pacienty v terminálním stadiu. Nemocnice není v současném režimu schopna v plném rozsahu splnit ministerstvem požadované podmínky. Rozvolňování bude probíhat postupně i v oblasti návštěv. Lidé se navíc budou muset připravit na řadu nových pravidel a omezení. Lůžkové části klinik a oddělení zatím zůstanou pro návštěvy uzavřené.

„Režim, v němž naše nemocnice v současné době funguje, personální situace a stavebně-technické dispozice areálů i budov bohužel zatím nedovolují souběžné zavedení všech podmínek, které nadefinovalo Ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětluje generální ředitel nemocnic Tomáš Gottvald. Nemocnice umožní návštěvy u pacientů v terminálním stádiu. „Každý by měl mít možnost se se svým blízkým rozloučit, bez ohledu na epidemiologickou situaci. Protože však oddělení, kde jsou hospitalizovaní tito pacienti, zpravidla fungují ve speciálním režimu, je potřeba si tyto návštěvy domlouvat vždy individuálně s vedením kliniky či oddělení,“ říká Tomáš Gottvald.

Plošné návštěvy nemocnice zatím neumožní, nicméně u řady pacientů má přítomnost blízké osoby pozitivní vliv na léčebný proces, a tak nebude zákaz striktní. V individuálních případech bude rozhodnutí na zhodnocení vedení oddělení nebo kliniky. Návštěva však bude umožněna vždy jen tomu, kdo nebude mít zvýšenou teplotu a nebude mít některý z příznaků onemocnění covid-19. Lidé budou muset navíc respektovat řadu nových pravidel, jako je dotazník na zdravotní stav návštěvy, měření teploty nebo omezený počet osob, které pacienta mohou navštívit.