Byl vlahý večer 21. srpna, když do dráhy brněnské tramvaje vkročil třináctiletý chlapec. Jen náhoda tomu chtěla, že kluk, který se více věnoval mobilu než dopravní situaci, při nehodě nepřišel o život.

Podobný obrázek, kdy chodci kvůli chytrým mobilům nevnímají své okolí, se dnes a denně opakuje i v Pardubicích. „Chtělo by se říci, že se situace zhoršuje rok od roku, ale není tomu tak: Zhoršuje se měsíc od měsíce,“ říká dlouholetý řidič trolejbusu Luděk Žák. A i když má obezřetnost v popisu práce, tak „nevidomí“ telefonisté mu profesi ztěžují.

„Oproti kolegům jsem klidnější typ a na klakson sahám až v krajním případě. Nicméně musím stále sledovat, kdo mi vkročí do cesty. A těch, kteří mají na hlavě kapucu, v ruce mobil a nic je nezajímá, je v poslední době docela dost,“ dodává šofér.

Dodal, že takový člověk neohrožuje jen sebe, ale i cestující. Patnáctitunový trolejbus totiž na místě nezastaví. Kdyby musel opravdu pořádně dupnout na brzdu, hrozí, že dojdou k ujmě i lidé v kabině.

Podle Luďka Žáka hrozí střet s telefonistou na každém místě silnice, kterou od chodníku neodděluje zábradlí.

Rizikovým místem v Pardubicích je autobusová zastávka na 17. listopadu.

„Je tam odstavný pruh pro autobusy. Když na něm však zastaví dodávka, ti lidé jdou, jako by se nechumelilo, nerozhlíží se, vyjdou zpoza ni a neštěstí je hned,“ dodává řidič.

Není držet jako držet

Ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán upozorňuje, že mobil je nebezpečný i v samotném dopravním prostředku, kdy lidé sledují display a případné nebezpečí neodhadnou.

„Minulý týden jsem zažil situaci, kdy do autobusu nastoupila matka s kočárkem. Ten však pořádně nezajistila a držela ho jednou rukou, kdy ve druhé držela mobil.

Pak se řidič musel vyhnout krizové situaci, matka kočárek neudržela a ten se málem převrátil,“ přidal svou zkušenost.

Statistiky neexistují

Na nešvar spojený s chůzí s mobilem před očima žehrají i policisté. Neexistuje však databáze, která by dokázala rozklíčovat, zda za nehodami z chodci stála právě nepozornost kvůli telefonu. I tak však loni v Pardubickém kraji přišli o život tři chodci.

Nejprve 15. ledna došlo ke smrtelnému střetu u Medlešic, 10. února mezi Starými Jesenčanami a Třebosicemi a 8. prosince mezi Dašicemi a Komárovem.

„Mezi nejrizikovější místa patří přechody pro chodce, místa v blízkosti přechodů pro chodce a rovněž neosvětlené úseky mimo obec, kde není chodník či stezka,“ informoval preventista krajských policistů Jiří Tesař.

Ten však přivítal kampaň České asociace pojišťoven Nepozornost zabíjí, kdy některá česká města „ozdobily“ na chodnících siluety mrtvých s mobilem v ruce. „Každá kampaň, která směřuje ke snížení nehodovosti, je z naší strany kvitována. Jedna rada za všechny je: V silničním provozu dbejte vždy zvýšené opatrnosti, neboť nepozornost vás může stát i život,“ dodal.