S holuby má největší potíže krajské město. Pardubický magistrát se jejich přemnožení brání každoročním odchytem v zimním období. „Co se týká holubů, těch v Pardubicích žijí tisíce. Při pravidelném odchytu se jich podaří zlikvidovat kolem tisícovky,“ potvrzuje Nataša Hradní z tiskového úseku kanceláře pardubického primátora.

Město si na odchyt najímá odbornou firmu, která lapené ptáky, v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, usmrcuje. Regulace přemnožených holubů vyjde Pardubice každoročně zhruba na 150 tisíc korun.

Stejný problém řeší i radnice v Ústí nad Orlicí. „Město se již delší dobu potýká s přemnožením holubů, proto bylo na přelomu loňského a letošního roku přistoupeno k jejich humánní deratizaci,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Tomáš Kopecký. V prostoru bývalé textilní továrny Perla 01 a v Příčné ulici tak bylo odchyceno celkem 235 holubů.

Odchytem řeší potíže s „létajícími potkany“, jak se někdy holubům ve městech říká, rovněž v Moravské Třebové. „Odbor životního prostředí již několik let úspěšně zajišťuje monitoring a odchyt divokých holubů ve městě. Pro tyto účely vlastníme dvě odchytová zařízení, do kterých je odchyt prováděn převážně v zimním období,“ informoval mluvčí Václav Dokoupil. V roce 2018 město odchytilo zhruba 160 holubů, letos jich bylo prozatím odchyceno kolem tří desítek.

Podobně bojuje s nevítanými obyvateli veřejného prostoru také vysokomýtská radnice. „Množství divokých holubů regulujeme odchytem, který provádí specializovaná firma v souladu s předpisy,“ sdělila mluvčí Marie Lněničková. A výskyt holubů monitorují rovněž ve Svitavách a dalších městech.

Podobně jako holubi znečišťují veřejné prostory, včetně centra města v Žamberku hejna kavek. Vzhledem k tomu, že jsou chráněné, nemá radnice podle starosty Oldřicha Jedličky moc možností, jak se s nevítanými hosty vypořádat.

S netypickými škůdci se potýká radnice v Litomyšli. „Nutrie se v Litomyšli objevují pravidelně, stojí nás ročně nemálo finančních prostředků,“ říká referentka odboru místního a silničního hospodářství Jana Foltová. Odchytová akce na nutrie na nábřeží říčky Loučné proběhla naposledy v dubnu. Město za odchyt vynaložilo kolem 15 tisíc korun.

Naopak s tradičními představiteli nechtěných zvířecích obyvatel měst se potýkají v České Třebové. „V současné době zaznamenáváme problém se zvýšeným počtem hlodavců jako jsou potkani a krysy, což dle deratizačních firem může souviset i se suchem v loňském roce, kdy tito nechtění hlodavci, jinak žijící povětšinou v kanálech, z nich vylézají na povrch a hledají vodu,“ přiblížila starostka Magdaléna Peterková.

Radnice zajišťuje deratizaci městských objektů. „Ve stejném termínu se k této akci připojují i větší českotřebovské firmy a bytové domy, důkladně je zajišťována i deratizace kanalizačních řadů,“ dodává starostka.