V Pardubickém kraji byl naopak zaznamenán její nepatrný pokles. I díky tomu si kraj v mezikrajském srovnání udržel nejnižší podíl nezaměstnaných osob z konce května 2020. ,,Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce se oproti předchozímu měsíci zvýšil a nadále tak výrazně převyšoval nad počtem uchazečů o zaměstnání," uvedla Hedvika Fialová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích. Nezaměstnanost ke konci června v Pardubickém kraji činila 2,58 %.

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob drží od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,42 % ke konci června 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci června 2020 zaznamenán v okresech Chrudim a Svitavy (oba 2,65 %). Mírně nižší nezaměstnanost pak vykazoval okres Pardubice (2,62 %).