Nezaměstnanost v kraji činila ke konci července 2,71 %, v celé republice je to 3,83 %. „Ve srovnání s předchozím měsícem podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl o 0,13 procentního bodu, oproti stavu z konce července 2019 se pak nezaměstnanost v kraji zvýšila o 0,83 procentního bodu,“ uvedla ke včera zveřejněným údajům Hedvika Fialová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích.

V meziokresním srovnání si nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci kraje drží již od konce května 2017 okres Ústí nad Orlicí (2,54 % ke konci července 2020). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl ke konci července 2020 zaznamenán v okrese Pardubice (2,80 %), což bylo poprvé nejhorší umístění tohoto okresu v kraji v časové řadě dostupných dat od ledna 2005.

Na úřadech práce v Pardubickém kraji bylo ke konci července 2020 evidováno 9 539 nezaměstnaných osob, z toho 9 001 osob patřilo mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15–64 let, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa. Mezi uchazeče, kteří pobírali podporu v nezaměstnanosti, se zařadilo 4 176 osob. Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 427. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1 853 osob, naopak evidence byla ukončena 1 426 osobám.

Počet pracovních míst v evidenci úřadů práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 1 345 na 26 758 (v relativním vyjádření šlo o jeden z nejvyšších nárůstů mezi kraji). Oproti předchozímu měsíci se nabídka volných pracovních míst nejvíce rozšířila v okrese Svitavy (o 8,4 %), naopak na Orlickoústecku zůstal počet volných míst téměř beze změn (nárůst o 1 místo).

Ke konci července 2020 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,8 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 4,9krát. Okres Ústí nad Orlicí měl oproti uchazečům dvakrát více pracovních míst, okres Svitavy 1,6krát více a okres Chrudim 1,4krát více.