„Dosavadní krajská zastupitelka a místopředsedkyně finančního výboru Lenka Dupáková rezignovala na svůj post. Klub ČSSD do této funkce nominoval Ladislava Effenberka,“ uvedla Karolína Frýdová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Effenberk vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v 80. letech působil jako středoškolský učitel. Do komunální politiky vstoupil v roce 1990.