Šestý ročník veřejné soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji je tady! „Naším cílem je seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a projektování v Pardubickém kraji. Snažíme se podpořit a ohodnotit kvalitní  stavby v regionu," řekla krajská radní Ludmila Navrátilová, která má na starosti investice a majetek.

Stavby ohodnotí osm porotců

Předsedou poroty pro letošní rok se stal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který je původní profesí stavební inženýr.
„V současnosti, kdy stavebnictví neprožívá jednoduché období, je potřeba ukázat, že vznikají  architektonicky zdařilá a stavebně propracovaná díla v našem okolí," zdůraznil význam veřejné prezentace staveb Roman Línek.
Dalšími členy poroty jsou Ludmila Navrátilová za Pardubický kraj, Radim Loukota a Drahomír Ježek za Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Jiří Požár a Jiří Mottl za Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a za odbornou veřejnost architekti František Příborský a Miroslav Řepa.

Soutěž je vyhlášena ve čtyřech kategoriích, a to rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti, stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství a stavby inženýrské a dopravní, veřejná prostranství.
„Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2013," konstatovala Zuzana Nováková z oddělení komunikace a vnějších vztahů pardubického krajského úřadu.
Hodnotit se bude architektonická kvalita stavby – její funkční, prostorové a výtvarné řešení, začlenění stavby do okolního prostředí, kvalita stavebních prací a spokojenost stavebníka. „Porota se bude zabývat i zvláštními přínosy díla, například vlivem stavby na životní prostředí nebo originálním konstrukčním řešením," nechala se slyšet Zuzana Nováková.

Vyhlašovatel na základě doporučení poroty určí v každé kategorii jednu stavbu, které udělí titul Stavba roku 2013 v Pardubickém kraji.

Vyhodnocení je plánováno na září

Do soutěže se však může zapojit i veřejnost prostřednictvím internetového hlasování, na jehož základě bude udělena Cena veřejnosti. „Vyhodnocení soutěže se uskuteční v průběhu září," dodala Zuzana Nováková.