„Objevili jsme celou kolekci železných artefaktů, jako jsou hroty šípů, stavební kování, části spon a jiné věci. Velkým překvapením byl ale objev železného meče, ze kterého se dochovala celá čepel a řap pro připevnění rukojeti,“ popsal archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě David Vích.

Komu patřil meč?

Areál někdejšího keltského oppida je zalesněn nebo zatravněn. Část je stále zemědělsky využívána. Archeologové se díky orbě zatravněné plochy dostali k možnosti prozkoumat detektory kovů část lokality dosud prakticky nezkoumanou.

Třetina země bude podle hygieniků od čtvrtka oranžová, zbytek zatím zůstává zelený.
Univerzita zavírá, roušky na všech akcích v kraji od 100 lidí

Nalezený meč je datován do období 2. až 1. století před Kristem. „Proto se domníváme, že nemohl být součástí pohřební výbavy. Tehdy se totiž nepohřbívalo způsobem, který by zanechal archeologické stopy,“ pokračuje David Vích. Nález je podle něj v oblasti střední Evropy velmi vzácný. „Můžeme jen spekulovat, kde se tam osamocený meč vzal a co mohl symbolizovat,“ dodává Vích.

Detektorový průzkum organizovalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové za pomoci osvědčených spolupracovníků z řad veřejnosti disponujících detektory kovů. Archeologové nechtěli budit pozornost nezodpovědných hledačů kovů a proto objev zveřejnili až s časovým odstupem, kdy byla zkoumaná plocha oseta a vrací se do původního stavu.

„Nejednalo se o žádný náhodný nález, ale o připravenou akci archeologů domluvenou se správcem pozemků i Správou Chráněné krajinné oblasti Železné hory, bez jejichž součinnosti a pomoci by akce nebyla vůbec možná,“ říká za zřizovatele vysokomýtského muzea vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.

Lidé si na sociálních sítích dělali ze začátku ostré předvolební kampaně ANO v Pardubickém kraji legraci.
Na kole po kraji. ANO zahájilo ostrou předvolební kampaň

Nálezy doplní dosavadní sbírku artefaktů z této lokality uloženou v Regionálním muzeu v Chrudimi. Při předcházejících výzkumech v 19. století, v 70. letech 20. století a na počátku nového milénia se na lokalitě našlo množství keramiky, desítka předmětů ze skla, přibližně stejné množství předmětů z bronzu a nevelký počet železných předmětů.

České Lhotice jsou jediným východočeským oppidem. Dalšími keltskými hradišti v České republice jsou Závist, Třísov, Hrazany, Nevězice, Stradonice a Staré Hradisko u Protivanova.