Více než 24 milionů korun za posledních sedm let vynaložil Pardubický kraj na protipovodňová opatření. To, jakým způsobem přistupuje kraj k této problematice, nastínil radní Václav Kroutil při setkání s delegací bulharských odborníků.

Opatření by mělo mít větší význam

V posledních desetiletích bylo území Pardubického kraje mnohokrát postiženo povodněmi. Výstavba efektivních protipovodňových opatření by vzhledem k předpokládané změně klimatických poměrů měla mít stále větší význam pro ochranu života, zdraví 
a majetku občanů.
„Finanční prostředky byly poskytnuty především správcům toků na projektovou přípravu staveb na protipovodňovou ochranu. Opatření musí nejenom snižovat rizika povodní, ale i účinně zadržet vodu v krajině. Proto se v poslední době především podporuje výstavba takzvaných přírodě blízkých protipovodňových opatření,“ uvedl krajský radní Václav Kroutil.

Česká republika 
má největší poldr

Jedním z takových projektů na území regionu je poldr Žichlínek, který je největší stavbou tohoto charakteru nejen v České republice, ale 
i ve střední Evropě.  Jejím účelem je ochránit obce v kraji, 
ale především velké sídelní aglomerace na území sousedního Olomouckého kraje – města Olomouc a Litovel. Stavbou vede také významný železniční koridor Česká Třebová – Olomouc.

„Jako součást investice byla provedena revitalizace toku Moravská Sázava a ve zdrži poldru byly vytvořeny vodní tůně, které využívá nejenom vodní ptactvo, ale i místní rybáři. Stavba změnila v dobrém slova smyslu ráz krajiny a místní lidé ji využívají k rekreačním aktivitám,“ objasnil Václav Kroutil.

Urbanizace krajiny je problémem

„Aby měla protipovodňová opatření dostatečnou účinnost, nesmíme zapomínat na řešení příčin snižujících vododržnost krajiny. Vedle úbytku humusu v půdě je obrovským problémem také přílišná urbanizace krajiny. V České republice je to pro představu více než 12 hektarů denně, které pohltí beton a asfalt. Z hlediska celého světa denně přicházíme o plochu 320 kilometrů čtverečních. Pro představu se jedná o území, které je větší než město Ostrava, tedy třetí největší město České republiky,“ podotkl Václav Kroutil.