„Na jedné straně je třeba přísně penalizovat vlastníky, kteří nechají památky úmyslně chátrat až k demolici. V jiných případech se ale pečlivost při ochraně památek naopak stává kontraproduktivní, například při trvání na detailech, které ve finále vedou k tomu, že vlastník na takovou úpravu nemá, nebo kdy památkový objekt pro přehnané požadavky přestane žít a nastane situace popsaná v předchozím případě," řekl například známý pardubický projektant Miroslav Petráň.

Památky je i podle řady dalších respondentů třeba více chránit, ale v souladu s tím by měla být zvýšena i finanční kompenzace státu pro majitele památek.

A zatímco někteří chválí ministra kultury Daniela Hermana za jeho větší důraz na ochranu památek a rovněž za návrh nového památkového zákona, najdou se i kritici.

„Ambici na zlepšení situace jím připravovaný zákon bohužel nemá. Umožňuje totiž vyjmutí celé lokality z památkové zóny, což v praxi bude znamenat, že v historické barokní zástavbě budete moct postavit skleněnou kancelářskou budovu. Bude i nadále trvat nejistota investorů a budou přibývat soudní spory se státem," varuje třeba Martin Kadrman, jednatel společnosti Oustecké nádraží. To zachránilo historickou budovu bývalého nádraží v Ústí nad Orlicí, kterému hrozila demolice.

Kadrman podle svých slov ministra na nedostatky předlohy osobně marně upozorňoval.

Vážení čtenáři. Na sklonku funkčního období nynější vlády pro vás Deník připravil seriál 17 volebních auditů, které se zaměří na vybrané body z programu kabinetu Bohuslava Sobotky. Co se vládě povedlo a kde naopak v uplynulých čtyřech letech selhávala? Připravili jsme pro vás shrnutí hlavních změn na celostátní úrovni, pohled z regionu a k tomu Panel Deníku, názory regionálních osobností, které okomentují jednotlivá témata. Volební audit vám přinášíme na stránkách Deníku vždy ve čtvrtek. Dnes jsme se zaměřili především na změny, které má přinést nový Památkový zákon.

INDEX DENÍKU pohledem kraje

Podle respondentů z Pardubického kraje by památky měly být přísněji chráněny než doposud, ovšem s ohledem na práva vlastníků a s lidským přístupem památkářů. Myslí si to 81 procent dotázaných.

Procento HDP na kulturu? Sněte dál

Stávající koalice si podobně jako většina vlád dala za cíl věnovat na kulturu každoročně procento HDP. A podobně jako předchozím vládám se ani jí tento základní cíl kulturní části koaliční smlouvy nepodařilo naplnit.

Ke cti vlády musíme přičíst fakt, že rozpočty nejmenšího ministerstva soustavně rostou. Podle státního informačního portálu Monitor narostl rozpočet kultury z necelých 11 miliard korun v roce 2014 na aktuální schválené výdaje 12,7 miliardy. To je nejvyšší výdajový strop ministerstva kultury v historii samostatné ČR, ale ke slibovanému jednomu procentu HDP stále zbývá několik set milionů.

Data Monitoru navíc prozrazují, že skutečné výdaje rezortu jsou vždy nižší než ty schválené vládou v zákonu o státním rozpočtu.

I tak ale kabinet udělal v kultuře poměrně dost práce. Mezi nejdůležitější prosazené novinky patří na konci května schválený růst platů ve veřejném sektoru, který se dotkne i zaměstnanců v kulturních institucích.

Za popularitou ministra Daniela Hermana (KDU-ČSL) stojí také naplnění některých slibů z koaliční smlouvy. Patří sem například snížení DPH na knihy či podpora regionální kultury, čehož vláda dosáhla prosazením zákona o veřejných kulturních institucích. „Díky němu se kulturní instituce typu velkého regionálního divadla či orchestru mohou skrze vícezdrojové financování pozitivně rozvíjet a v případě finančních těžkostí zřizovatele výrazně snížit nebezpečí destrukce," uvedl jeden z jeho předkladatelů, senátor Jiří Šesták (HOPB).

Jiné prosazené body ko-aliční smlouvy ale vzbuzují kontroverze. Mezi ně patří novela autorského zákona, která sice umožňuje snazší nakládání s licencemi, ale zároveň posílila pravomoci kolektivním správcům typu OSA. Koalice si také vytkla za cíl zpřísnit pravidla týkající se koncentrace mediálního vlastnictví. To však udělala zákonem o střetu zájmů, tzv. Lex Babiš.

Jednou z klíčových norem resortu měl být ale nový zákon o státní památkové péči. „Navrhovaný zákon přináší řadu změn včetně zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti, nacházející se v památkovém území," uvedla mluvčí Simona Cigánková. Novelu si však koalice nechala na poslední chvíli a nyní je stále ve sněmovně, navíc má úprava řadu kritiků, podle nichž je příliš byrokratická. Kvůli lhůtám je téměř nemožné, že by novelu prohlasovala. I když chce ko-alice nejen kvůli schválení tohoto zákona svolat mimořádnou schůzi.

Podobný osud má také novela tzv. velkého vysílacího zákona, která krom jiného přináší věkovou klasifikaci pořadů v televizi. Právě ta byla jednou z priorit vlády v koaliční smlouvě. I její osud je nejistý.

Vláda splnila velkou část priorit, ty hlavní ale buďto nenaplnila vůbec, nebo si je nechala na poslední chvíli a jejich schválení je nejisté.

Z odpovědí našich respondentů

Miroslav Pavlík, bývalý sportovec, Chrudim:

„Ne. Památky jsou chráněny dostatečně. Kupříkladu každý, kdo bydlí v památkové zóně, či dokonce v památkovém objektu, ví své."

Ilona Vojancová, vedoucí skanzenu Veselý kopec:

„Stále chybí nový památkový zákon. Zřejmě ani v tomto volebním období již schválen nebude. Stávající zákon byl přijat v roce 1987, tudíž současným podmínkám nemůže vyhovovat."

Dan Dostrašil, pastor, Ústí n. Orlicí:

„Ne, je třeba více podporovat opravy a údržbu, ne komplikovat stavební úpravy zvýšeným dohledem většího počtu úředníků."

Martin Kadrman, jednatel spol. Oustecké nádraží:

„Ochrana památek je dostatečně přísná. Bohužel však správní orgány dostatečně nevyužívají nástrojů, které jim současný památkový nebo stavební zákon dává."

Jiří Ševčík, zpěvák, Pardubice:

„Především by předpisy o ochraně památek neměly sloužit k šikaně těch, kteří se je z vlastních prostředků snaží zachránit."