Pardubický kraj Ve srovnávacím výzkumu Místo pro život letos náš kraj obsadil čtvrté místo. Skončil za vítězným Královéhradeckým krajem, jižními Čechami a Zlínským krajem.

Výzkum mezi 1250 obyvateli všech regionů a porovnáním dat z nezávislých zdrojů provedla agentura Datank. Pardubický kraj obsazuje střed nebo horní polovinu žebříčku 14 českých krajů pravidelně. Nejhůř byl desátý v roce 2013, nejlépe dopadl v roce 2016, kdy bral stříbro. Rok poté spadl na sedmé místo a vloni byl až devátý.

Naopak sousední rival Královéhradecký kraj obsazuje medailové pozice tabulky pravidelně.

„Čtvrté místo je potěšující. Výsledné umístění podle parametrů, kterými je hodnocena kvalita života v jednotlivých krajích, sice zcela nezávisí na činnosti krajské samosprávy, ale přesto vidím, že je co zlepšovat, a doufám, že v příštích letech dosáhneme na medailové příčky,“ řekl pardubický hejtman Martin Netolický.

Výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel krajů devátým rokem. Podle autorů projektu nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav obyvatel regionu a jeho vývoj. Data získává agentura od statistiků, ministerstev a dalších úřadů. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto více než 50 kritérií, mezi jinými například kvalita veřejné dopravy, počet různých volnočasových příležitostí a řada dalších. Druhou součástí hodnocení je pak dotazníkové šetření mezi obyvateli zaměřené na spokojenost v místě bydliště, kvalitu života a životní hodnoty a naplnění jejich priorit.

Všechny podobné výzkumy je nutné brát s velkou rezervou, potvrzuje to velmi různorodé hodnocení krajů v posledních letech. Z velké části se tato analýza totiž opírá o statistická data, což jsou jen „suchá“ čísla. Přesto jsou výsledky určitým vodítkem ukazujícím, jaké jsou silné a slabé stránky krajů a co je třeba zlepšit.