Úřady práce v kraji nabízejí přes 18 tisíc pracovních míst. Většina pozic je pro uchazeče, kteří nedosáhli vyššího než základního vzdělání. Ještě ke konci minulého měsíce tak připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,4 volného pracovního místa.

Situaci na trhu práce sice ovlivnila i válka na Ukrajině, ale uprchlíci v Česku obsazují spíše dlouhodobě volné pracovní pozice. „K 30. červnu bylo v Pardubickém kraji 154 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří se zaevidovali jako zájemci o zaměstnání. Celkem 81 procent z nich uvádí jako nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské nebo vzdělání s maturitou,“ informovala mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková.

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2022 celkem 231 309 uchazečů o zaměstnání, o 4 159 méně než v předchozím měsíci a o 41 993 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,1 %Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2022 celkem 231 309 uchazečů o zaměstnání, o 4 159 méně než v předchozím měsíci a o 41 993 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,1 %Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce

Firmy pořádají adaptační kurzy a lekce češtiny

Práce pro Ukrajince

Od 24. února dosud využilo možnosti pracovat v Česku, podle informací od zaměstnavatelů, celkem 50 712 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Nastupují na pozice ve výrobě, v oblasti těžby a stavebnictví nebo třeba v dopravě. Veškeré informace k agendám v kompetencích Úřadu práce ČR, i v ukrajinštině, jsou k dispozici ZDE.

S úřadem práce spolupracují i některé firmy z Pardubicka, které Ukrajincům nabízejí místa. „V závodech v Pardubicích a v Kutné Hoře máme přijato téměř sto nově příchozích od počátku konfliktu. Pozice nabízíme i ženám,” uvedl mluvčí společnosti Foxconn Pavel Kožený.

Pracovní pozice firmy nabízejí přes inzeráty i úřady. „Na úřadu práce máme vystavenou volnou pozici pracovníka do výroby, která je vhodná i pro Ukrajince. Máme tu několik běženců, kteří uprchli před válečným konfliktem,” sdělila mluvčí pardubické firmy Recutech Kateřina Tothová.

Firmy organizují pro Ukrajince i adaptační kurzy nebo lekce češtiny. Jazyková bariéra je totiž podle odborníků nejčastější překážkou, proč uprchlíci nemohou vykonávat kvalifikované profese.

Psali jsme již:

Mnohé Ukrajinky už práci našly
Více než 3500 Ukrajinců v našem kraji už našlo práci. Čechům ji ale neberou

„Částečně jsme také upravili naši výrobu pro lepší začlenění do kolektivu a v neposlední řadě mají možnost chodit na lekce českého jazyka, které pro ně zdarma pořádáme dvakrát týdně,“ řekla Tothová.

Stejný postup hlásí i další firmy. „Pro hladký nástup na pozice je k dispozici dlouhodobě působící podpůrný tým s rodilými mluvčími, který pomáhá s adaptací ukrajinských kolegů a kolegyň, stejně jako u ostatních zahraničních pracovníků,” potvrdil Kožený.

Centrální polytechnické dílny se brzy schovají pod střechu
Ze skladu mouky budou učebny robotiky. Automatické mlýny se mění k nepoznání

Práci častěji hledají ženy

Ke konci června pracovalo v celém Pardubickém kraji celkem 4420 Ukrajinců pod dočasnou ochranou. Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci v oblasti stavebnictví či dopravy. Někteří našli uplatnění v sezonních činnostech.

„Nastupují zpravidla na dlouhodobě neobsazené pozice. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali pracovníky, které potřebovali. Zároveň ale platí, že do České republiky přicházejí především ženy. Což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti,“ dodala Beránková.

Pracovní trh aktuálně ovlivňují i sezonní práce, které jsou v plném proudu především ve stavebnictví, gastronomii, cestovním ruchu, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě.

Na realizované stavbě dálnice D35 v úseku Časy – Ostrov probíhá v předpolí estakády cca od km 28,00 pokládka podkladních vrstev
OBRAZEM: Na budované dálnici D35 mezi Časy a Ostrovem už pokládají asfalt

„S příchodem letního počasí se v menší míře objevují v evidenci nabídky letních brigád. Zaměstnavatelé ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance,“ doplnil ředitel Úřadu práce České republiky Viktor Najmon.

Sezonní činnosti poběží podle Najmona také v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat.

Nezaměstnanost v Pardubickém kraji

Ke konci června 2022 připadalo na jednoho uchazeče o zaměstnání v kraji 2,4 volného pracovního místa. Nejpříznivější poměr mezi uchazeči a pracovními místy byl v okrese Pardubice, kde počet volných míst převýšil počet uchazečů 3,1krát. V okrese Ústí nad Orlicí bylo oproti uchazečům 2,4krát více pracovních míst, v okrese Chrudim 2,1krát více a v okrese Svitavy 1,6krát více.