Poprvé ve své historii bude Pardubický kraj udělovat svá ocenění.
Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj obdrží folkloristé Yvona a Petr Rybovi, architekt Miroslav Řepa a odbornice na Ex libris Marie Sedmíková. Cenu Michala Rabase za záchranu získá studentka žambereckého gymnázia Veronika Kolafová.

Za zásluhy

„V kategorii Za zásluhy o Pardubický kraj byly vybrány význačné osobnosti, spjaté s Pardubickým krajem, které zde strávily významnou část svého osobního a profesního života, jejichž práce propaguje dobré jméno kraje navenek a je zřejmý přesah jejich činnosti nad rámec pracovních povinností," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Manželé Rybovi jsou zakladateli dětského folklorního souboru Jitřenka a založili i mezinárodní festival Čermenské folklorní slavnosti.
Pardubický architekt Miroslav Řepa je významnou postavou soudobé české architektury a Marie Sedmíková zasvětila 44 let svého života práci v oblasti Ex libris a prostřednictvím tohoto uměleckého oboru propagovala jméno Pardubického kraje nejen za hranicemi kraje, ale i českého státu.

Cena Michala Rabase Za záchranu je primárně určena neprofesionálům, kteří nezištně pomohli v náhodné situaci při záchraně zdraví či života svým spoluobčanům.
Veronika Kolafová z Vyhnálova u Doudleb nad Orlicí pomohla neznámé paní, která zkolabovala na ulici.
Jako jediná poskytla postižené ženě první pomoc.

O jejím anonymním činu informoval školu až manžel postižené, který pátral po její identitě a chtěl jí poděkovat.
Hejtman Martin Netolický se rozhodl věnovat nositeli této ceny věcný dar v hodnotě do pěti tisíc korun jako poděkování za odvážný čin.
„Věcný dar bude udělován i v dalších ročnících s ohledem na skutečnost, že při záchraně zdraví a života často zachránce utrpí vlastní škodu na svém majetku, popřípadě i zdraví," upřesnil mluvčí Pardubického kraje Jakub Rychtecký.

Galavečer v únoru

„Požádal jsem také, aby do slavnostního předávání byly zahrnuty další dvě nominace, a to Václava Doubala, který zachránil své sousedy z hořícího domu, a trojlístek Lukáš Vohradník, Jiří Němec a Petr U., kteří jako náhodní kolemjdoucí zachránili matku s dvouletou dcerou z hořícího auta po dopravní nehodě. Rád bych i těmto statečným lidem osobně poděkoval," dodal hejtman. Slavnostní galavečer s udělováním cen se uskuteční v závěru února.