Pět nemocnic v Pardubickém kraji zůstává, rušit se nebudou. Schválili to minulý týden pardubičtí radní.

NĚCO ZA NĚCO

Centralizace specializované péče znamená, že z některých nemocnic bude muset zmizet. A zřejmě nejde jen o krok daný logikou věci, ale i nedostatkem personálu.

„Návrh zohledňuje vývoj v současné medicíně z hlediska koncentrace péče a trendy v oblasti specializace zdravotní péče, demografický vývoj v populaci nejen Pardubického kraje a pochopitelně také současný vývoj v personální oblasti," uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Pacient by to pocítit neměl. Kvalita by měla být zachována, jenže to v některých případech znamená, že se za ní bude muset dojíždět do jiné než lokální nemocnice. Mělo by to ale platit pouze pro případy vyžadující specializovanou, ne běžnou péči.
Podle přijatého návrhu strategie bude nadále existovat všech pět nemocnic. „Všechna oddělení zůstávají v provozu, rozhodně tedy nedojde ke zhoršení dostupnosti péče," zdůraznil Tomáš Gottvald.

Změna se dotkne nemocnic v Litomyšli nebo Chrudimi, které specializovanou péči obětují na úkor dalších zdravotních zařízení.

CHRUDIM A LITOMYŠL

„V nemocnicích v Litomyšli a Chrudimi budou nadále zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří se zejména na poskytování plánované péče. Například na ortopedické operace či plánované chirurgické operace, nebo výkony laparoskopické chirurgie. O tyto pacienty se zde postarají dvacet čtyři hodin denně. Samozřejmě sem lidé budou chodit do ambulancí jako dosud, ale složitější zákroky, například onkochirurgické operace, se soustředí do ostatních tří zařízení," dodal náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Logiku tato volba má. Poskytovat vysoce specializovanou péči na všech místech totiž tříští pracovní síly a těch není dostatek. Neznamená to ale ani rušení a zavírání oddělení.

„Máme čtyři neurologická oddělení, ale abychom mohli poskytovat opravdu kvalitní vysoce specializovanou péči, musíme ji soustředit na dvě. Další dvě oddělení by zajišťovala běžnou neurologickou péči včetně služeb pro závratě, bolesti hlavy, záchvaty a podobně," řekl Edvard Ehler, dlouholetý přednosta Neurologické kliniky Pardubické nemocnice a zároveň odborný garant oboru neurologie v Nemocnici Pardubického kraje.
Pro sloučení centralizované péče mluví moderní trendy i argument zkušenosti lékařů a možnosti efektivněji rozložit investice.

TREND I ŘEŠENÍ

„Centralizace péče dává nemocným jistotu, že budou jejich zdravotní problémy vyřešeny podle posledních poznatků medicíny. Týmy lékařů jsou díky ní zkušenější. Jejich odborná erudice je totiž daná zejména každodenním řešením vážných medicínských problémů a situací, které by lékař v malé nemocnici viděl třeba jen jednou ročně," zdůraznil Jaromír Šimša, člen Lékařské rady Nemocnice Pardubického kraje a přednosta Chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.